Mooie samenwerking Lelystad

Waar halen wij onze kennis vandaan?


Van onze vaste partners in de teams

We vormen de Sociaal Wijkteams met MDF, MEE, Icare en Welzijn Lelystad. Die brengen ieder hun kennis in, bijvoorbeeld van de aanpak van schulden of van autisme of van mantelzorg. De gemeente brengt kennis in van Wmo-consulenten en de participatiecoaches.

Van onze partners in de wijk

We werken samen met het CJG, de Jeugd en Gezinsteams, de GGD, de politie, Centrada, gezondheidscentra, wijkraden, scholen, bewonersgroepen, de Wmo-cliëntenraad en nog veel meer. En natuurlijk met de aanbieders van Wmo-ondersteuning die rechtstreeks contact met je hebben als je Wmo-ondersteuning krijgt. Dus als we het zelf niet weten vragen we het onze partners in de wijk.

Landelijke kennis

We werken samen met partijen als Movisie, de Wmo-werkplaats van Hogeschool Windesheim en met de gezondheidszorg. Movisie heeft onze teams getraind. De Wmo-werkplaats helpt onze teams om op ‘samenredzaamheid’ van bewoners in te zetten. Met gezondheidscentra passen we kennis van professor Slaets toe (Frailty Indicator) bij kwetsbare ouderen.

 

Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Wijkteams Lelystad

In 2016 is de samenwerking tussen gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Mee IJsseloevers, Icare en MDF officieel bekrachtigd middels een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat o.a. informatie over het doel van de samenwerking, de rolverdeling, verantwoordelijkheden en privacyregelgeving.

Download hier het document  getekende samenwerkingsovereenkomst 7-3-16 mbt sociaal wijkteam voor meer informatie.