Grote belangstelling voor workshop samenwerking Welzijn en Gezondheidszorg Lelystad

Een volgeboekte workshop afgelopen vrijdag met meer dan 50 deelnemers op het congres Samenwerking wijk en jeugdteams met eerste lijn. Er was dus veel belangstelling voor de aanpak van het Sociaal Wijkteam Welzijn Lelystad en het gezondheidscentrum Waterwijk.

Met de hulp van de huisartsen Ingrid Letsch, Karol Habryka, praktijkondersteuner huisarts Gertrud van Vulpen en directeur stichting Welzijn Lelystad Jan Dekker presenteerden we de aanpak en resultaten van de samenwerking in Lelystad. In deze workshop lieten we gezamenlijke projecten de revue passeren. We zoomden in hoe je samenwerking vorm kunt geven en duurzaam kunt maken. We stonden stil bij de positieve rol die de gemeente hierin speelt; Wethouder WMO Janneke Sparreboom stimuleert de samenwerking waar mogelijk. Verder maakten we concreet wat die samenwerking kan opleveren voor de wijkbewoners EN hoeveel energie het losmaakt bij de professionals.

We kregen veel vragen in een levendige en interactieve sessie. Na afloop waren de reacties zeer positief en alle exemplaren van de brochure “Dagboek van wijk Zuidoost” waren meegenomen.

Organisator Guus Schrijvers heeft ons al geboekt voor het congres van volgend jaar.

 

Foto’s en verslag:

Elleke Leijten, Welzijn Lelystad
Coördinator Sociaal wijkteam Zuid Oost