Huisbezoek aan ouderen toont mooi resultaat

Op donderdag 24 januari was er een high tea voor een groep zelfstandig wonende ouderen. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar de leefsituatie van deze doelgroep. Wethouder Nelly den Os was aanwezig om de ouderen die hebben deelgenomen en de betrokken vrijwilligers te bedanken.

Ouderen langer thuis
We willen allemaal oud worden. Het liefst in goede gezondheid, met vrienden en familie om ons heen en als het even kan in onze eigen woonomgeving. Landelijk wonen steeds meer ouderen ook daadwerkelijk (langer) thuis. Mede daarom heeft de Gemeente Lelystad gevraagd of Welzijn Lelystad onderzoek wil doen naar de leefsituatie van zelfstandig wonende ouderen. In het kader van dit onderzoek hebben geschoolde vrijwilligers van Welzijn Lelystad het afgelopen jaar een grote groep zelfstandig wonende 75-plussers zonder WMO-indicatie bezocht. Gesproken is er over onderwerpen als: wonen, welzijn, gezondheid en sociale contacten.

Foto: studio Wierd – – Wethouder Nelly den Os tijdens de high tea voor 75 plussers die deel hebben genomen aan het project ‘huisbezoek ouderen’

 

Dank aan alle vrijwilligers!

Een gezellige middag!
Als dank voor hun deelname werd de ouderen op donderdag 24 januari een high tea aangeboden. Een grote groep heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Het was dan ook een middag met gezelligheid, lekker hapjes en muziek. Namens de gemeente was wethouder Nelly den Os aanwezig. Zij gaf aan verheugd te zijn met de tussentijdse resultaten van het onderzoek. Deze laten namelijk een tevreden groep zelfredzame ouderen zien. Lovende woorden waren er ook voor de vrijwilligers. De wethouder bedankte hen voor hun inzet en betrokkenheid.

Het bezoek werd gewaardeerd
Komende periode zullen de laatste gesprekken in het kader van het onderzoek plaatsvinden. Aangezien de bezoeken door de ouderen zeer goed worden ontvangen, is het voornemen om na het afronden van het onderzoek de huisbezoeken voor te zetten. Het streven van Welzijn Lelystad en de Gemeente Lelystad is om mede hierdoor ouderen die dit wensen op een prettige manier zelfstandig thuis te laten wonen.