Klanten geven Wmo-voorzieningen mooi rapportcijfer


Een 8,0 voor de Sociaal wijkteams, een 7,4 voor huishoudelijke ondersteuning, een 7,9 voor ondersteuning thuis en zelfs een 8,1 voor de dagbesteding. Klanten geven de verschillende Wmo-voorzieningen goede rapportcijfers. Dit blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van Wmo-voorzieningen in de gemeente Lelystad.

Stijgende lijn
De gemeente is in 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. We zien vanaf 2015 een stijgende in de waardering van inwoners voor de diverse Wmo-voorzieningen. Deze stijgende lijn zet ook in 2017 door: in 2016 waren de resultaten goed, in 2017 zijn deze nog beter. Inwoners van Lelystad zijn over het algemeen heel positief over de ondersteuning die ze vanuit de Wmo ontvangen.

Onderzoeksrapport
Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan voor de Wmo opgesteld. De resultaten van het onderzoek en de eventuele verbetermaatregelen worden daarin meegenomen. Wilt u meer weten over het onderzoek en de scores op de verschillende onderdelen? Bekijk het rapport >>

Bron: gemeente Lelystad