Nieuwe beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast 2018’

Dinsdag 20 maart 2018 is door de burgemeester van Lelystad de beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018’ vastgesteld. Deze beleidsregel geeft uitvoering aan de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast en de door de gemeenteraad op 13 maart 2018 vastgestelde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, waarin de bevoegdheid van de burgemeester is opgenomen om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast een last onder bestuursdwang op te leggen. Deze last onder bestuursdwang, oftewel gedragsaanwijzing, is een extra middel in de integrale aanpak van woonoverlast en wordt pas ingezet als alle mogelijke middelen om woonoverlast tegen te gaan zijn ingezet en er nog altijd sprake is van ernstige overlast of herhaaldelijke hinder.

Download hier de nieuwe beleidsregel

Voor meer informatie verwijzen we naar gemeente Lelystad.
Of zie de toelichting via lokale krant de Flevopost.