UPDATE: Onze maatregelen in verband met het coronavirus

Noot van de webredactie: Ook de berichtgeving rond het coronavirus is te volgen in ‘Het laatste nieuws’ in de bovenste kolom.

Update dinsdag 24 maart 2020:

Zoals iedereen weet ontstaan er allerlei verschillende mooie en belangrijke initiatieven. Daar hebben we heel veel waardering voor.

We zien dat inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties et cetera, zich graag willen inzetten om de consequenties die de maatregelen rond het coronavirus nu eenmaal vergen, te beperken of te verzachten. Helemaal daar waar dat geldt voor onze senioren, voor onze zorginstellingen en de kwetsbare mensen in Lelystad. Wat we ook weten, is dat er bedrijven zijn die hun medewerkers vrijwilligerswerk willen laten doen. Mooier kan natuurlijk niet.

Om dat totale aanbod goed te kunnen stroomlijnen, maar ook om dit met elkaar te verbinden en goed op elkaar te laten aansluiten, willen we je vragen om je aanbod voor vrijwilligerswerk in Lelystad bij óns te melden.

Het is in dit geval niet nodig een LelystadDoet-account aan te maken of te gebruiken maar kunnen de informatie rechtstreeks aan ons doorgegeven. Bij voorkeur via de mail lelystaddoet@welzijnlelystad.nl maar het kan tijdens kantooruren ook telefonisch (0320) 707 159. Burgers of bedrijven et cetera die zich vrijwillig willen inzetten kunnen dan rechtstreeks contact met uw organisaties opnemen. Wil je gebruik maken van deze pagina dan vragen wij ons de volgende informatie door te geven:

  • Van welke organisatie gaat de vraag uit
  • Een beknopte omschrijving van de werkzaamheden: denk ook aan aantal uren, welke dagen, tijdstippen en het aantal personen dat nodig is.
  • Naam,  telefoonnummer en mailadres van de persoon/personen die belangstellenden rechtstreeks kunnen benaderen.

Als in de behoefte is voorzien dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven zodat we de informatie op de pagina, eventueel tijdelijk, kunnen verwijderen. Klik op deze link van LelystadDoet om je aan te melden.

 

Update vrijdag 20 maart 2020:

De inzameling van mondkapjes is nu al een groot succes. De opbrengst na pas 2 dagen was boven verwachting groot. We hebben deze mondkapjes vanmiddag overhandigd aan onze collega’s van Woonzorg Flevoland – Lelystad. Zij waren hier erg blij mee. We willen iedereen die hieraan heeft meegeholpen nu alvast zeggen: DANKJEWEL!

Volgende week gaan we er gewoon mee verder. Mail naar klantenservice@welzijnlelystad.nl en we maken een afspraak om ze bij je op te halen.

Meld knelpunten!

Sociaal Werk Nederland vraagt leden om naast goede voorbeelden ook (bovenlokale) knelpunten met ons te delen. Waar lopen sociaal werkers en sociaalwerkorganisaties momenteel tegenaan bij de hulp en ondersteuning aan bewoners? Waarmee zie je kwetsbare bewoners nu ernstig worstelen? Meld dit via info@sociaalwerk.nl 

Update donderdag 19 maart 2020:

Welzijn Lelystad is gestart met het verzamelen van mondkapjes voor de zorginstellingen in de stad. Wij roepen nagelstudio’s, pedicure’s, schildersbedrijven, autospuiterijen, schoonheidsspecialisten en beautysalons, tatooshops etc etc zich bij ons te melden. Heb je mondkapjes over, we komen ze bij je ophalen. Op kleine hoeveelheden zijn erg welkom! Samen zorgen voor de zorg!

Helaas is het ook zo dat wij onze Buurtbemiddeling hebben moeten staken. De huidige trajecten pakken we weer op als de situatie rond het coronavirus dat weer toelaat. Bij nieuwe aanmeldingen vragen we om geduld. We hopen die trajecten snel te kunnen opstarten zodra dit verantwoord is om te doen.

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het coronavirus. Op de website van Pharos staan de belangrijkste adviezen en maatregelen van de overheid in begrijpelijke beeldtaal. De informatie staat ook posters die je kunt downloaden. Behalve in het Nederlands zijn deze ook beschikbaar in het Arabisch, Engels, Tigrinya en Turks.

Update woensdag 18 maart 2020:

In verband met het coronavirus hanteren we binnen de Sociaal wijkteams een nieuwe, tijdelijke, werkwijze. Deze werkwijze duurt in ieder geval tot 6 april. De Sociaal wijkteams zijn, zoals gebruikelijk, telefonisch of via de mail bereikbaar voor alle hulpvragen.

  • De medewerkers van de Sociaal wijkteams zijn niet aanwezig op de locaties. Alle medewerkers van de Sociaal wijkteams werken vanuit huis en zijn voorzien van een laptop en telefoon.
  • Alle keukentafelgesprekken worden door onze generalisten zoveel mogelijk telefonisch gevoerd.
  • Alle aanvragen voor verlengingen Ondersteuning Thuis, Dagbesteding en Schoon en leefbaar huis lopen, voor zover mogelijk, gewoon door. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de verschillende leveranciers. Veel inzet wordt op dit moment niet geleverd door leveranciers. Bij spoedaanvragen wordt hier, in overleg, een uitzondering voor gemaakt.

Telefoonnummers en mailadressen vind je hier

Update maandag 16 maart 2020:

Zoals inmiddels bij velen bekend zijn de wijkcentra, waar Welzijn Lelystad verantwoordelijk is voor het beheer, gesloten. Dat geldt met ingang van dinsdag 17 maart ook voor het hoofdkantoor De Groene Schans (19-09). Het hoofdkantoor is dan voor bezoekers niet meer toegankelijk. Bezoekers die de berichtgeving over de sluiting van onze voorzieningen hebben gemist en onverhoopt toch bij een wijkcentra aankloppen worden met een poster op de toegangsdeur over deze maatregel geïnformeerd. De tekst is tweetalig namelijk In het Nederlands en in het Engels. Ook daarop staat vermeld hoe zij wel met ons in contact kunnen komen.

De wijkcentra (MFA’s) in Lelystad en hoofdkantoor Welzijn Lelystad zijn gesloten

Het RIVM en het kabinet hebben nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Updates staan in chronologische volgorde onderaan dit bericht.

In lijn met de door het kabinet en RIVM afgekondigde verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zullen met ingang van zaterdag 14 maart 2020 de wijkcentra Atolplaza, Zuiderzee, De Dukdalf, De Waterbever en Plein 201 in De Hanzeborg worden gesloten. Welzijn Lelystad hanteert als uitgangspunt dat veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheidssituatie de activiteiten in de wijkcentra en Welzijn Lelystad bezoeken en wil alles doen wat noodzakelijk is om het risico op besmetting tegen te gaan.

Buurt- en bewonersinitiatieven, Buurtkamers en andere activiteiten die in de wijkcentra plaatsvinden zijn afgelast. Cursussen en trainingen georganiseerd door Welzijn Lelystad of andere organisaties in de wijkcentra worden ook niet gegeven. De Sociaal wijkteams blijven weliswaar bereikbaar maar alleen telefonisch.

Ook onze vervoersservice De Opstap zal geen vervoer meer aanbieden. Daarnaast zullen persoonlijke contacten van medewerkers met cliënten zoveel mogelijk worden vermeden. Dat betekent ook dat we huisbezoeken zullen vermijden. De contacten voor vrijwilligerszorg en mantelzorgondersteuning zullen ook uitsluitend telefonisch worden afgehandeld. Dat geldt ook voor de zogenaamde keukentafelgesprekken. Zo mogelijk worden afspraken in ieder geval na 1 april gepland.

Deze maatregel duurt vooralsnog tot 6 april 2020. Nieuws over de situatie wordt op deze website en via sociale media gepubliceerd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. (0320) 707 159 tijdens kantooruren of mail buiten kantoortijden naar klantenservice@welzijnlelystad.nl .

We hopen u op deze wijze toch voortdurend van dienst te kunnen zijn. Dat gebeurt nu anders dan u van ons gewend bent. We vragen uw begrip voor deze situatie.