Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid

Vorige week kwamen 77 professionals af op het congres over eenzaamheid dat Welzijn Lelystad samen met gemeente Lelystad en het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO Flevoland) organiseerde. Het congres ging over wat eenzaamheid is, hoe je dit kunt signaleren, wat eenzaamheid met je doet en wat er verandert in je lichaam en hersenen. Met dit congres wilden we een bijdrage leveren aan het bevorderen van de deskundigheid bij professionals in Lelystad. In navolging van eerdere Ronde-Tafel-gesprekken tekenden tal van organisaties in Lelystad na afloop een intentieverklaring om in Lelystad gezamenlijk met eenzaamheid aan de slag te gaan.

Wethouder WMO en Jeugdzorg Nelly den Os, was ook aanwezig op het congres. “Ik vind het belangrijk dat Lelystad een brede aanpak mogelijk maakt, dus niet alleen gericht op ouderen, maar gericht op alle leeftijden. Dit congres en de intenties van de deelnemers juich ik toe. Daarom zette ik graag als eerste symbolisch mijn handtekening onder deze intentieverklaring.

 

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is een emotie die wordt veroorzaakt doordat mensen iets essentieels missen in hun verbinding met anderen. Ieder mens heeft de wezenlijke behoefte zich verbonden weten te voelen met anderen. Als in die behoefte niet voldoende wordt voorzien, ervaren we van binnen een naar gevoel en dat gevoel noemen we eenzaamheid. Deze emotie kent iedereen en is een normaal gevoel. Maar wanneer wordt het een probleem en hoe los het op? Valt het wel op te lossen? Eenzaamheid komt veel voor: Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich erg eenzaam; een op de drie mensen (30 procent) voelt zich matig eenzaam. Onderzoek van het RICM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) toont dat in Lelystad 48% van de inwoners zich eenzaam voelt.

Kennis en ervaring delen
Er waren diverse sprekers waaronder Everett en Anna, eenzaamheidspecialisten bij Welzijn Lelystad. Zij namen de toehoorders mee in de theorie maar ook praktijkvoorbeelden kwamen aan de orde. Een daarvan was de cursus Creatief leven die met een nieuwe groep deelnemers van start ging. Deze cursus geeft mensen inzicht in hun situatie. Er worden handvatten aangereikt om de regie over hun leven weer terug te pakken en weer het gevoel te krijgen dat ze ertoe doen. Meer informatie bij Welzijn Lelystad via telefoonnummer 0320-707159 of per mail naar info@welzijnlelystad.nl t.a.v. Anna.

Project Lage Drempels 2019

Project Lage Drempels is een project om eenzaamheid onder ouderen in Lelystad tegen te gaan en ondersteuning te bieden zodat zij zo lang mogelijk onder prettige omstandigheden thuis kunnen blijven wonen. In dit project werken IDO, OSOL, gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad nauw samen.

Jeanette Rijks

IDO en OSOL