Samenwerking Sociale Wijkteams bekrachtigd

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is ook voor de komende jaren de dienstverlening van de Sociale Wijkteams Lelystad geborgd. Bestuurders van MEE IJsseloever, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Welzijn Lelystad en wethouder Janneke Sparreboom van gemeente Lelystad zetten deze week tijdens een feestelijk bijeenkomst in Atolplaza hun handtekening. (foto: studio Wierd)

Janneke Sparreboom: “Mooi om te zien hoe de partners binnen de Sociale Wijkteams sinds 2012 samenwerken en goed dat de samenwerkingsovereenkomst nu opnieuw wordt aangegaan. Dit keer voor drie jaar. Ik heb begrepen dat de partners hier heel blij mee zijn, omdat ze nu nog meer kunnen investeren in een goede samenwerking. En dat komt alleen maar ten goede aan de mensen die gebruik maken van de Wmo.”

Feest
5 juli vierden de Sociale Wijkteams samen met een groot deel van de partners en het netwerk dat de Sociale Wijkteams inmiddels 5 jaar bestaan. Na een spannende start met onder andere de transitie van AWBZ naar WMO en de overgang van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeentes kunnen we nu 5 jaar later constateren dat de teams een begrip zijn in de wijk.

Bestuurder Jan Dekker van Welzijn Lelystad blikte in zijn speech terug op de 5 jaar. Jan Dekker:  “De sociale wijkteams in Lelystad zijn een voorbeeld van goede samenwerking in het sociale domein”.

De teamleden ontvingen als dank voor de inzet budget om iets leuks te doen, een keer uit eten of andere invulling. Verdiend! Want de afgelopen jaren is er onnoemelijk veel werk verzet.

Alle teamleden kregen persoonlijk een bedankje

Sociaal Wijkteam   
Bij het Sociaal Wijkteam kan je terecht als je in het dagelijks leven behoefte hebt aan hulp en/of ondersteuning op het gebied van wonen, gezondheid, relaties/ eenzaamheid, zingeving, dagbesteding, geld, huishouden vervoer etc. Je kunt de Sociale wijkteams bereiken via het wijkpunt in de buurt.

 

Fotoverslag met dank aan Karin van Aalten Tomberg

(klik op de foto’s om te vergroten)

De beheerders hadden fantastisch werk verricht!

Hoog bezoek

Manager welzijn in de wijk Saskia Meulenberg

Dank voor jullie inzet!

Bezoek vanuit alle stadsdelen

partners, netwerk, wijkbewoners

Aandacht voor projecten de Buurtkamer en Huisbezoek aan 75-plussers

‘ Theater Droog’  bedankt!

Samenwerking bekrachtigd voor de komende jaren!