Uitnodiging Training Inzicht in Armoede

Armoede is een actueel thema, dat gelukkig de laatste jaren meer uit de taboesfeer is gekomen. Maar hoe gaan we er in de praktijk mee om?

De gemeente Lelystad biedt de basistraining ‘Inzicht in armoede’ en de vervolgtraining ‘Meer inzicht in armoede’ aan. Deze trainingen zijn bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger diensten verleent op het terrein van (de preventie van) armoede of hier raakvlakken mee heeft. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, dat gebruikt kan worden voor accreditatiepunten ten behoeve van kwaliteitsregisters e/o stagepunten.

Wat komt aan bod?

·         Signalen van armoede;

·         Invloed van armoede op gedrag van mensen;

·         Invloed van beelden en overtuigingen op het handelen van mensen en dienstverleners;

·         Gevolgen van Schaarste-denken;

·         Mogelijkheden in Lelystad;

·         Systeemoorzaken;

·         Dilemma in eigen werksituatie;

·         Nudges;

·         Vertalen inzichten in dagelijkse praktijk;

·         Nieuwste inzichten m.b.t. armoede;

Trainingsdata 2020:
– Basistraining woensdag 12 februari, 9.00-13.00 uur, locatie wijkcentrum Zuiderzee, Waddenlaan (inschrijven vóór 1 februari 2020)
– Vervolgtraining woensdag 18 maart, 9.00-13.00 uur locatie wijkcentrum Zuiderzee, Waddenlaan (inschrijven vóór 1 maart 2020)

Vragen

Voor vragen over de training of het preventief armoede beleid in Lelystad kun je contact opnemen met Miranda Valkhof, coördinator Kanspunt, m.valkhof@welzijnlelystad.nl

Aanmelden kan heel gemakkelijk d.m.v. dit aanmeldformulier.