Volg hier het nieuws van Welzijn Lelystad

Update woensdag 24 februari 2021

We starten binnenkort weer met de cursus Omgaan met dementie. De bijeenkomsten organiseren we deze keer online. Klik op de illustratie om de uitnodiging te lezen.

Update maandag 8 februari 2021

Onze vrijwilligers van ANWB AutoMaatje rijden ook zogenaamde vaccinatieritten. Vanmorgen was de allereerste rit naar de Schroefstraat in Lelystad. Alles was netjes sneeuwvrij gemaakt waar mevrouw werd opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis.

Update vrijdag 22 januari 2021

Wij zijn er best een beetje trots op dat de tv-uitzending van Helden Van Nu komende week gaat over Welzijn Lelystad.

Helden Van Nu is een programma waarin mensen en organisaties in het zonnetje worden gezet. De helden die in deze bijzondere tijd in de frontlinie hebben gestaan of nog steeds staan. De uitzending belicht 2 heel belangrijke facetten van ons werk, namelijk onze mantelzorgondersteuning aan jonge mantelzorgers en onze Buurtkamers.

Kijk je ook? Zondag 31 januari om 16.30 uur op SBS6.

 

Update woensdag 20 januari 2021

Samen met stichting IDO, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en Humanitas is Welzijn Lelystad een nieuwe campagne gestart om inwoners van Lelystad te helpen bij allerlei verschillende problemen. Die hulp wordt aangeboden door vrijwilligers. Dus heeft u hulp nodig, bel dan gratis met 0800-0889. In de illustratie is te zien waar deze vrijwilligers u mee kunnen helpen. Klik s.v.p. even op de afbeelding om deze goed te kunnen lezen.

Update vrijdag 15 januari 2021

Dinsdag jongstleden kregen wij het bericht dat onze collega Willie Goorsenberg is overleden en dat heeft ons diep geraakt. Willie hebben wij leren kennen als een bevlogen collega en een fijn mens. We zullen hem enorm missen. We wensen zijn familie en vrienden en in het bijzonder zijn zoon Robbert heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens alle medewerkers van Welzijn Lelystad,

Michel Langereis – manager sociale basis en Marieke Voogt – directeur

Update woensdag 13 januari 2021

Ons persbericht over het behalen van het Kwaliteitslabel is vandaag gepubliceerd in de Flevopost.

Vlak voor de jaarwisseling kregen we heel goed nieuws. Welzijn Lelystad behaalde het kwaliteitslabel Sociaal Werk. Een mooie prestatie, al zeggen we het zelf.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk. Met dit Kwaliteitslabel biedt Welzijn Lelystad opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Marieke Voogt, directeur Welzijn Lelystad:

‘Sterk sociaal werk is waar wij voor staan. Onze medewerkers zijn ons kapitaal; zij maken in de wijk en op school elke dag het verschil. De erkenning van ons vakmanschap door toekenning van het kwaliteitslabel is een groot compliment voor de organisatie en haar medewerkers!’

Wethouder Jack Schoone vult aan:

‘Gemeente Lelystad is trots op het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal werk. Hiermee laat Welzijn Lelystad zien dat de dienstverlening aan de kwaliteitseisen voldoet en de kwaliteit geborgd is.’

Update dinsdag 12 januari 2021

Opbouwwerk wordt Buurtwerk

Het door de gemeenteraad vastgestelde plan Sociaal Domein heeft ertoe geleid dat Welzijn Lelystad kritisch heeft moeten kijken naar de dienstverlening van het opbouwwerk. Gevolg daarvan is dat met ingang van het nieuwe jaar 2021 onze opdracht is gewijzigd.

Vanaf heden is onze dienst dienverlening zo ingericht dat we met ons Buurtwerk een wezenlijke bijdrage leveren aan het voorkomen van opschaling richting WMO-maatwerk voorzieningen oftewel hulpverlening en zorg.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de Buurtkamers in de stad. Ook geven we trainingen aan inwoners die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Na zo’n training voelen mensen zich in de meeste gevallen beter. In 2021 zullen we de samenwerking met het Sociaal Wijkteam en de gezondheidscentra versterken door in alle stadsdelen te gaan werken met Welzijn op Recept. Ook Buurtbemiddeling zetten wij voort.

Mensen die zich goed voelen, vragen immers minder zorg. Daarmee is ‘je goed voelen’ een belangrijke factor in het realiseren van een betaalbare en leefbare samenleving

De huidige activiteiten die we in de toekomst niet voortzetten, zullen we niet abrupt beëindigen. Deze activiteiten zullen we in het 1ste kwartaal geleidelijk afbouwen. Roept dit vragen bij u op? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan telefonisch (0320) 707159 of per e-mail naar klantenservice@welzijnlelystad.nl

Update donderdag 7 januari 2021

Welzijn Lelystad bestond afgelopen jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

In dit videoportret zien we Maartje Brinkman. Zij is jeugdpreventiewerker op het Aeres VMBO in Lelystad.

Update donderdag 24 december 2020

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

In deze aflevering komt mevrouw Sonja Huizen aan het woord. Zij is een vaste bezoekster van een van onze buurtkamers in Lelystad. En zij vertelt hoe belangrijk dat voor haar is en niet te vergeten voor de andere gasten.

Update vrijdag 18 december 2020

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

Dit is een videoportret van Mila Romijn. Mila zet zich met haar stichting MILA (Met Inzet Lukt Alles) in voor de bewoners van Lelystad en met name die in de Zuiderzeewijk. Op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied probeert Mila haar steentje bij te dragen in onze multiculturele samenleving. Haar passie en ambitie is om alle vertegenwoordigers van onze veelkleurige maatschappij met elkaar te verbinden.

Update donderdag 10 december 2020

Onder leiding van trainer Katrien Schober (InMens training en coaching), hebben de jeugdpreventiewerkers van Welzijn Lelystad de driedaagse training ‘verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen’ gevolgd en afgerond.

School en de thuissituatie van leerlingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gezinssituatie is van grote invloed op hoe het kind of de jongere zich voelt en gedraagt op school. Deze training heeft ons inzicht in gezinsdynamieken gegeven, waar wij als jeugdpreventiewerkers dagelijks mee te maken krijgen. Het helpt ons het gedrag van ouderen en jongeren beter te begrijpen, waardoor wij beter kunnen handelen en kunnen afstemmen op wat nodig is. Als team kunnen wij nu middels een aantal geleerde “tools” uit deze training, in samenwerking met de leerling en het systeem, tot een oplossing komen.

Vraag bij gerust aan de jeugdpreventiewerker om meer informatie over deze methodiek en de tools die zij nu inzetten.

Update dinsdag 8 december 2020

Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, wordt door Welzijn Lelystad elk jaar de LelystadDoet Inspiratieprijs uitgereikt. Dit jaar ontving het Flevolands Archief de prijs uit handen van wethouder Jack Schoone. Op de foto Widia Rama, vrijwilligerscoördinator bij Het Flevolands Archief. Zij heeft hem namens het Archief in ontvangst genomen.

De foto is van Fotostudio Wierd.

Update vrijdag 4 december 2020

Niemand hoeft zich in de kerstvakantie te vervelen want tijdens de vakantie is wijkcentrum Atolplaza beide weken van maandag tot en met donderdag geopend. Klik op de illustratie voor meer informatie of mail naar klantenservice@welzijnlelystad.nl.

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

In deze editie vertelt wijkagent Freark van der Werff over zijn ervaringen met Welzijn Lelystad. De video laat mooi zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Update donderdag 3 december 2020

Mijn naam Saren Schut en ik ben sinds februari 2020 werkzaam bij Welzijn Lelystad als jeugdpreventiewerker.
Het geven van de trainingen Girls Talk en Girls Choice’ zijn mijn specialismen. Mijn werkzaamheden bestaan verder uit het coachen van jongeren en ik geef advies aan jongeren en ouders.
Ik en mijn collega’s geven dus lichte professionele hulp in de basis. Alleen als het echt noodzakelijk is verwijs ik door naar een hulpverleningsorganisaties. Ik begeleid leerlingen die om wat voor reden niet lekker in hun vel zitten. Ook worden leerlingen aangemeld via de mentor maar ook via de veiligheidscoördinator of een leerplichtambtenaar.
Wil je meer weten over jeugdpreventiewerk kijk dan op verderop op onze website.

Update woensdag 2 december 2020

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van onze Raad van Toezicht.  Klik op de link en op de illustratie om hier meer over te lezen.

 

Update vrijdag 27 november 2020

Iedereen verdient een Maatje

Met die boodschap start vandaag de campagne Maatjes Gezocht. Vier maatjes laten zien wat het kan betekenen om iemands maatje te zijn. Een klein beetje aandacht maakt een wereld van verschil. Als je echt je maatje vindt, verrijk je elkaars leven. Meer lezen en de video bekijken? Klik dan op deze link.

Training Meer contact

Door corona zien Nederlanders per dag 65 tot 75% minder mensen. En de coronabeperkingen worden voor volwassenen maar heel langzaam versoepeld. Merk jij ook dat jouw netwerk te smal is? Of ervaar je meer gevoelens van eenzaamheid en wil je daar iets aan doen? Dan nodigen we je graag uit voor de online training ‘Meer contact’.

Deelname is gratis. Klik op deze link voor meer informatie en om je aan te melden.

Rots en Water Aurum-collge

Vorige week heeft jeugdpreventiewerker Douwe Meindertsma een Rots en Water training ASS (autismespectrumstoornis) afgerond met een klas op het Aurum-college. De Rots en Water-training ASS, die speciaal is afgestemd op deze doelgroep, helpt jongeren o.a. sociaal vaardiger en weerbaarder te maken. Daarnaast leert de leerling om beter af te stemmen en te luisteren naar elkaar.

De klas had al veel ervaring met de training, dus heeft Douwe in samenwerking met de mentor geprobeerd een aangepast programma aan te bieden. Dit kwam tot stand door gebruik te maken van nieuwe oefeningen en spelletjes die niet uit het boek komen, maar die wel te koppelen zijn aan de te leren vaardigheden en het gedachtegoed uit deze training. Uiteindelijk is er een reeks geweest van zes bijeenkomsten en werden ouders daarnaast geïnformeerd over de les. Zodoende wist men aan welke vaardigheden de leerlingen werkten en kon er thuis over gesproken worden.

De rol van de mentor is belangrijk, aangezien deze de ‘vertaling’ van de oefeningen en spelletjes kan maken naar de klassituatie. De mentor weet van zijn eigen leerling precies welke vaardigheden deze moet leren en koppelt de oefening aan de leerling. Zodoende is er de hoop dat leerlingen geleerd hebben hoe zij zich o.a. beter kunnen focussen op hun werk, op kunnen komen voor zichzelf en een ander, beter communiceren, weten waar ieder zijn grens ligt en je deze recepteert.

Eerdergenoemde is een proces en het vergt vaak tijd voordat leerlingen zich een vaardigheid eigen maken. Voor nu is de eerste stap gezet en hopelijk maakt dit in de toekomst een verschil. Dat leerlingen aangeven dat zij nu bijvoorbeeld hebben geleerd om in vier stappen assertief te zijn en dit willen proberen in de praktijk is een goed teken! Douwe blijft voorlopig met de mentor in contact om de ontwikkelingen binnen de klas te volgen.

 

Update vrijdag 20 november 2020

De maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgt er 50 nieuwe projecten bij en wordt daarmee voor nog meer jongeren beschikbaar. De projecten komen ook in gebieden waar nog geen of weinig MDT-plekken waren. Zo wordt het netwerk van MDT-projecten steeds fijnmaziger en het volgen van een maatschappelijke diensttijd voor jongeren laagdrempeliger. Met de nieuwe projecten die zijn gehonoreerd door ZonMw komen er zo’n 22.000 plekken voor jongeren bij. Goed nieuws dus voor ons project Challenge Up want zij kunnen nog 2 jaar door staat in de nieuwsbrief van de Rijksoverheid. Klik op een van de links om daar meer over te lezen.

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

In deel 5 van deze reeks vertelt voormalig wethouder Ruud Bootsma over zijn ervaringen met Welzijn Lelystad. Ruud maakte bovendien jarenlang deel uit van de raad van toezicht van Welzijn Lelystad en kent de organisatie dus van binnen en van  buiten.  Wil je de portretten van de afgelopen weken bekijken, scroll dan verder naar onder.

 

Update vrijdag 13 november 2020

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in deze video’s aan het woord.

In deel 4 van deze serie vertelt onze stagiair Mohamad over zijn ervaring en werkzaamheden bij Welzijn Lelystad. Wil je de vorige portretten ook bekijken, scroll dan verder naar onder.

Update woensdag 11 november 2020

Doe mee met onze online training ‘Meer contact’

Door corona zien Nederlanders per dag 65 tot 75% minder mensen. En de corona-beperkingen worden voor volwassenen maar heel langzaam versoepeld en ze lijken ook nog wel even te blijven. Merk jij ook dat jouw netwerk te smal is? Of ervaar je meer gevoelens van eenzaamheid en wil je daar iets aan doen? Dan nodigen we je graag uit voor de online training ‘Meer contact’.

Jouw voordeel

 • Je leert hoe je makkelijker met andere mensen in contact komt
 • Hoe je jouw contacten beter onderhoudt
 • Hoe je (straks na corona) makkelijker op nieuwe sociale situaties afstapt

Je krijgt twee maanden lang elke dag een e-mail met daarin informatie, een filmpje of een opdracht. Door de praktijkvoorbeelden is de training leuk om te doen. Je begint thuis in je eigen veilige omgeving en gaat van lieverlee steeds vaker buiten de deur praktijkopdrachten doen. Veel van die opdrachten zijn gericht op het leggen van contact in de eigen omgeving en kunnen dus ook nu uitgevoerd worden. Opdrachten om je makkelijker te voelen in groepen, doe je na de corona-crisis. De mails en opdrachten kosten nooit meer dan tien minuten per dag en zijn luchtig van opzet. Door de persoonlijke insteek blijf je gemotiveerd.

Met deze training ga je duurzaam aan de slag om jouw sociaal leven te verbeteren. Want uiteindelijk ben jij zelf de enige die jouw situatie kan veranderen. Je doet deze training wel zelf, maar niet alleen. Zo heb je aan het begin en aan het eind van de training contact met Anna Rijpsma of Suzy Nageswar van Welzijn Lelystad. Zij nemen ook tussentijds af en toe contact met je op via mail, telefoon of whatsapp. En natuurlijk mag jij hen ook altijd benaderen!

Interesse?

Woon jij in Lelystad?
Wil jij meer contact en wil je daar zelf je best voor doen?
Heb jij een computer of laptop waarop je e-mail kan ontvangen?

De training ‘meer contact’ is vormgegeven door bureau over-ons.

Update dinsdag 10 november 2020

Dag van de mantelzorg

Vandaag, dinsdag 10 november, is het de Dag van de Mantelzorg. Deze mooie dag moet helaas op een alternatieve wijze worden gevierd. Want ondanks alle coronaperikelen kan deze dag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.

Veel mantelzorgers hebben zich dit jaar  aangemeld voor een mantelzorgwaardering die door de gemeente Lelystad in samenwerking met Welzijn Lelystad als erkenning wordt gegeven.

Het zorgen voor een naaste is zo vanzelfsprekend dat veel mantelzorgers zich niet in de term van mantelzorg herkennen. Vooral tijdens deze coronacrisis komt veel meer zorg op het bordje van de mantelzorger terecht. Die zorg heeft mooie kanten, het is onvoorwaardelijk en liefdevol voor een naaste die afhankelijk is van deze steun en aandacht. Maar soms kan het ook zwaar zijn en fysiek en emotioneel belastend.

Wethouder Jack Schoone kon vanwege de geldende richtlijnen helaas de mantelzorgers niet persoonlijk ontmoeten. Met een videoboodschap wil hij de mantelzorgers  bedanken voor hun belangrijke werk. ‘Mantelzorgondersteuning zorgt ervoor dat mensen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen en dat is veel waard’, aldus wethouder Jack Schoone.

Mocht je een gesprek of informatie willen of ondersteuning van een vrijwilliger, dan kan je contact opnemen of mailen met de consulenten van onze afdeling Informele Zorg.

 

Update donderdag 29 oktober 2020

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben onlangs 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in de komende afleveringen ook in beeld

In deel 3 van deze serie vertelt huisarts in Lelystad Ingrid Letsch over haar ervaring met Welzijn Lelystad en het Sociaal wijkteam daar waar het gaat over eenzaamheid. Hoe eenzaamheid kan leiden tot lichamelijke klachten en hoe Welzijn op Recept hiervoor op termijn een oplossing kan bieden. Wil je meer weten over Welzijn op Recept klik dan op deze link. Wil je de vorige beelden nog eens bekijken, scroll dan verder naar onder.

Update vrijdag 23 oktober 2020

Girls’Choise

Donderdag 29 oktober starten onze jeugdpreventiewerkers  weer met Girls’ Choice op de Rietlanden. Girls’ Choice is een laagdrempelig preventief programma voor meiden tussen de 12 en 16 jaar. In totaal worden er zeven bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema ‘seksualiteit & relaties’. De training wordt gegeven door de jeugdpreventiemedewerker samen met de  docent biologie. Er is leuke groep van zes meiden samengesteld en iedereen kijkt er naar uit om aan de slag te gaan.

Wil je meer te weten komen over ons jeugdpreventiewerk, kijk dan even verder op onze website.

Update donderdag 22 oktober 2020

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben onlangs 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in de komende afleveringen ook in beeld.

In deze 2de aflevering komt onze opbouwwerker Chendley Richards in beeld. Hij vertelt onder meer over zijn ervaringen met het vroegere jongerenwerk en wat dat voor hem in positieve zin heeft betekend. Wil je meer weten over ons opbouwwerk klik dan ook even hier.

 

Mantelzorgwaardering 2020.

Vergeet niet om op tijd de mantelzorgwaardering aan te vragen! Dat kan door op deze link te klikken. Let op! De aanvraag dient vóór 31 oktober te zijn ingediend.

Update woensdag 14 oktober 2020

Welzijn Lelystad is jarig dit jaar

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben dat op verschillende manieren gevierd. We hebben onze netwerkpartners getrakteerd en we hebben onlangs 10 videoportretten gemaakt. Dat zijn videoportretten van mensen die ons werk als het ware maken waarbij we willen benadrukken dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Andersom zijn er natuurlijk ook inwoners waar Welzijn Lelystad veel voor heeft kunnen betekenen en daar zijn we vanzelfsprekend heel trots op. Zij komen in de komende afleveringen ook in beeld.

Maar  nu eerst: Gerard Pisart, een van onze chauffeurs van onze vervoerservice De Opstap

Update dinsdag 13 oktober 2020

Week van de jonge mantelzorgers!

De week van 5 -11 oktober was de week van de jonge mantelzorgers. Op woensdag 7 oktober werd er door Welzijn Lelystad  voor alle jonge mantelzorgers een herfstfeest georganiseerd met  leuke spelletjes en een heerlijk buffet want plezier maken en genieten stond deze middag centraal Het was ook daarnaast ook een mooi moment om in een veilige omgeving je zorgen te delen met andere jonge mantelzorgers.  Er werd gelachen en gepraat. Dat zij dit zelf als belangrijk ervaren kwam nadrukkelijk naar voren in reactie op de vraag: Wat maakt dat je graag naar de jonge mantelzorg bijeenkomsten komt?

Een tegen eenzaamheid Cultural Meet Up

Lelystad is een prachtige, multiculturele stad en tijdens Cultural Meet Up op vrijdagmiddag 2 oktober jl. werd dat op een super mooie wijze zichtbaar in wijkcentrum Atolplaza. Cultural Meet Up stond in het teken van elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Lelystadse jongeren met verschillende culturele achtergronden gingen met elkaar in gesprek, speelden spelletjes zoals rummikub, sjoelen, mens erger je niet en speelden tafeltennis of een potje voetbal. Dit alles onder het genot van zelf gemaakte hapjes.

Deze activiteit in het kader van Een tegen eenzaamheid werd georganiseerd door studenten van de Entree Taalklas van het MBO College Lelystad bestaande uit voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen, begeleid door Alicia van Gelderen van Welzijn Lelystad, het project Challenge Up van Welzijn Lelystad, het project Lelytalent en Young Community. Laatstgenoemde project is een samenwerkingsverband tussen Welzijn Lelystad en MBO College Lelystad.

Welzijn Lelystad stimuleert en enthousiasmeert met Challenge Up Lelystadse jongeren iets voor een ander te doen. Vind jij het leuk om een keer te komen bij een Cultural Meet Up of vind je het leuk om iets voor een andere doelgroep te doen? Stuur een berichtje naar challengeup@welzijnlelystad.nl.

Vergeet geen mantelzorgwaardering aan te vragen!

De gemeente Lelystad waardeert de inzet van onze mantelzorgers in de stad en geeft heb graag een cadeau. Vergeet deze waardering niet op tijd aan te vragen!

Training Omgaan met Dementie

De data voor de training Omgaan met Dementie zijn gewijzigd. Bekijk hieronder de aangepaste uitnodiging of klik even door naar WieWatWaarLelystad.

Geslaagd!

Ze hadden er een deel van hun zomervakantie voor opgeofferd om zich voor te bereiden op hun proeve van bekwaamheid. Met als gevolg dat onze stagiaires Mohamad en Abadit de afgelopen periode hun examens succesvol hebben afgerond bij ons op kantoor en een deel in de wijkcentra.

In het zogenoemde Competentiegericht leren is het een toets om vast te stellen of een leerling de kennis, vaardigheden en houding heeft om zijn toekomstige beroep te kunnen uitoefenen. De proeve vindt plaats in de beroepspraktijk of in een nabootsing hiervan en wordt afgesloten met een gesprek waarin het verloop en het resultaat van de toets aan de orde komen. Ook de keuzes die de leerling heeft gemaakt worden hierbij besproken.

De achterstand, die ze ze vanwege de uitbraak van het coronavirus hadden opgelopen, hebben ze nu ingehaald. We zijn extra trots op ze omdat ze allebei in één keer drie certificaten hebben behaald. Nu nog het laatste deel en dan hopen ze allebei eind van het jaar klaar te zijn zodat ze eindelijk hun diploma in ontvangst te kunnen nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit jullie lukt!

 

Update woensdag 30 september 2020

Week tegen de Eenzaamheid

Op donderdag 1 oktober start de Week tegen Eenzaamheid Lelystad. Tijdens die week, die duurt tot en met donderdag 8 oktober, worden er tal van activiteiten georganiseerd. Van KoffieOntmoetingen, De Derde Helft tot een cursus Creatief Leven en nog veel meer.  Meer weten en de complete activiteitenkalender zien? Klik op de link Wie Wat Waar Lelystad.

Wij zijn Welzijn Lelystad

Op zaterdag 3 oktober gaan we weer van start op Radio Lelystad. Deze uitzending met Aafke Smits staat in het teken van palliatieve zorg en de vrijwilligers terminale zorg. Luister je mee van 1 tot 2?

 

Update woensdag 23 september 2020

Geef me de vijf

Onlangs zijn Margriet Nienhuis en Douwe Meindertsma, jeugdpreventiewerkers van Welzijn Lelystad, beiden zijn werkzaam op o.a. het voortgezet speciaal onderwijs, gestart met de vierdaagse cursus Geef me de vijf. Deze cursus richt zich op het opvoeden en begeleiden van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Een doelgroep waar Margriet en Douwe dagelijks mee te maken krijgen tijdens hun werk.

De cursus is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. Deze duidelijkheid biedt je als ouder/begeleider/coach door de volgende vijf punten te benoemen in je boodschap: Wat is de taak van het kind, hoe voert het kind deze taak uit, waar vindt het plaats, wanneer wordt dit uitgevoerd en wie is erbij betrokken. Tijdens de cursus leer je deze wijze van handelen te hanteren.

Daarnaast neemt de cursus je mee in het brein van een kind met ASS en leert het je over de gevolgen van deze stoornis. Zoals de schrijfster van deze cursus ook schrijft: “je zet de auti-bril op”. Daardoor ervaar je pas echt hoe het kind denkt, zodat je daar op een passende manier naar kan handelen.

In december ronden Margriet en Douwe deze cursus af en hopen zij de ontwikkeling van jongeren met ASS te kunnen bevorderen met deze opgedane kennis. Daarnaast kunnen zij deze kennis delen met ouders, maar ook met hun netwerkwerkpartners.

Meer weten? Neem dan even contact op met onze klantenservice.

Jonge mantelzorgers naar pretpark Drievliet

Op zaterdag 12 september hebben 51 jonge mantelzorgers genoten van een dagje uit naar pretpark Drievliet in Den Haag. Onze nieuwe directeur, Marieke Voogt, heeft de bus met jonge mantelzorgers uitgezwaaid.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met iemand die langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd is of psychische problematiek heeft. De kinderen en jongeren hebben een geweldige dag gehad. Het was een moment om even alle zorgen voor en alle zorgen om de zorgsituatie thuis te vergeten. Deze dag is hen aangeboden door de gemeente Lelystad die alle jonge mantelzorgers wil bedanken voor hun inzet.

Dinsdag 6 oktober organiseert Welzijn Lelystad een informatiebijeenkomst Balans in het Gezin.

Hoe doe je dat als opvoeden net even anders gaat? Hoe verdeel je de aandacht tussen een kind met een zorgvraag, die wellicht net wat meer aandacht vraagt dan een broer en/of zus zonder zorgvraag? Hoe zorg je daarbij ook nog goed voor jezelf? Alberine van Hulsbeek, zij is orthopedagoge en heeft veel ervaring in het begeleiden van kind en gezin, zal deze bijeenkomst presenteren. Er is uiteraard volop ruimte voor interactie. Welzijn Lelystad biedt zelfs de mogelijkheid om de bijeenkomst online te volgen.

Heb je interesse? Meld je dan aan door te mailen naar info@welzijnlelystad.nl of bel 0320-707159. Graag ook even aangeven of je de bijeenkomst op locatie of online wilt bijwonen.

Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van Welzijn Lelystad, De Schans 1909 in Lelystad. We starten om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Lelystad drinkt water. Gezond, gemakkelijk en goedkoop!

Tijdens de campagne Drink Water in Lelystad van 18 t/m 27 september 2020 zullen verschillende organisaties het drinken van water promoten en mensen bewuster maken over de hoeveelheid water en gezoete dranken die zij consumeren. De doelgroep hiervoor is met name kinderen van 0-12 jaar en hun ouders/verzorgers, maar oudere kinderen/jongeren en volwassenen mogen natuurlijk ook altijd meegenomen worden! Meer weten? Klik dan door naar de website van de gemeente Lelystad.

Wervingscampagne Buurtbemiddeling.

De coronacrisis heeft er helaas ook toe geleid dat het aantal vrijwilligers bij buurtbemiddeling is afgenomen. Dat heeft  tot gevolg gehad dat de doorlooptijd van de afhandeling van meldingen is toegenomen. Dat betreuren we uiteraard en daarom zijn we een wervingscampagne gestart. Met deze campagne hopen we te bereiken dat ons team buurtbemiddelaars op korte termijn weer op sterkte en volledig operationeel is.

De nieuwe Opstapbus al zien rijden?

De oude bus had zijn tijd gehad. De chauffeurs van De Opstap zijn erg blij met onze nieuwe aanwinst in de nieuwe kleuren van Welzijn Lelystad. We zoeken trouwens nog nieuwe vrijwillige chauffeurs. Meer weten? Neem dan even contact op met onze klantenservice.

Advertorial directeurswissel in Flevopost.

Voor wie het vorige week heeft gemist. In de Flevopost stond een paginagroot artikel met als kop Directeurswissel in het jubileumjaar van Welzijn Lelystad. Kees Bakker, columnist en journalist van de Flevopost interviewde hiervoor onze nieuwe directeur-bestuurder Marieke Voogt en scheidend directeur- bestuurder Jan Dekker. Wil je het artikel nog eens rustig teruglezen klik dan op de link advertorial Welzijn Lelystad directeurswissel 16-09-2020.

 

Update donderdag 10 september 2020

Iedereen die voor zijn naaste zorgt, verdient waardering. Vergeet niet de mantelzorgwaardering op tijd aan te vragen!

Even een reminder. Wil je deelnemen aan de cursus In evenwicht met jezelf? Er is nog plek!

Dinsdag 10 november vieren we de dag van de mantelzorg. Ook hiervoor geldt; geef je op tijd op! Dat kan tot 15 oktober.

Update vrijdag 4 september 2020

De vakantie is voorbij. Heb je zin om vrijwilligerswerk te doen? Klik op de afbeelding om deze goed te kunnen lezen.

Eenzaamheid onder jongeren was en is een thema in coronatijd. Ons team jeugdpreventiewerkers (JPW), zij maken deel uit van de zorgadviesteams op het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, gaan daar mee aan de slag.  Saren, onze jpw’er op De Rietlanden is er voor deze leerlingen. Zij biedt een luisterend oor en zoekt samen met hen naar een gepaste oplossing voor dit probleem. Meer lezen over onze ondersteuning op deze scholen, klik dan hier.

Update woensdag 2 september 2020

Deze week verwelkomden wij onze nieuwe directeur-bestuurder Marieke Voogt. Uit handen van de voorzitter van de Raad van Toezicht Jan Leentvaar ontving zij een mooie bos bloemen. Veel succes en plezier in je nieuwe functie, Marieke!

Op maandag 31 augustus zijn de wijkcentra (MFA’s) in Lelystad weer geopend zodat er ook weer activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Uiteraard gaat dit gepaard met de strikte voorwaarden en maatregelen met betrekking tot COVID 19 die op dit moment gelden. We sluiten niet uit, gelet op de persconferentie van het kabinet,  dat er later strengere maatregelen zullen gelden. Ook de maatregelen in de noodverordening van de gemeente Lelystad zullen worden gehanteerd.

De ruimten die voorheen in gebruik waren, zijn conform de 1,5 meter-maatregel ingericht. Wij houden bij reserveringen dan ook rekening met het aantal deelnemers tijdens de activiteit. Bezoekers van de wijkcentra zullen, zoals in de horeca ook gebruikelijk, worden geregistreerd. De beheerders van Welzijn Lelystad zijn in de wijkcentra uw aanspreekpunt.

Wilt u meer informatie omtrent het gebruik van de ruimtes en inrichting daarvan of heeft u suggesties, dan kunt u contact opnemen met reserveren@welzijnlelystad.nl.

Update vrijdag 14 augustus 2020

Hieronder 2 uitnodigingen voor ons trainingsaanbod komende periode. Een training Omgaan met Dementie en de training In evenwicht met Jezelf. Verder nog een vacature Vrijwilliger palliatieve en terminale zorg (VTZ). Klik s.v.p. op de afbeelding om deze goed te kunnen lezen.

Update woensdag 12 augustus 2020

Wij zijn nog steeds jarig. Voor degene die het heeft gemist: Welzijn Lelystad bestaat dit jaar alweer 10 jaar. De actie Wie jarig is, trakteert! gaat daarom gewoon door. Deze week trakteerden we onze collega’s van de Kubus op taart. Jan Dekker bezorgde de taart hoogstpersoonlijk bij Alex van Zijl, directeur van de Kubus.

Update woensdag 5 augustus 2020

Op de website van lelycentrebouwt.nl stond een leuk artikel over ons opbouwwerk.

Anna Schraa en Annica Bijma zijn opbouwwerker in stadsdeel Noordoost. Het Lelycentre maakt daar deel vanuit. Opbouwwerkers zijn het aanspreekpunt in de wijk voor bewoners die vragen en/of ideeën hebben over hun wijk. Veel bewoners zouden graag wat doen in en met hun buurt. Van ontmoeten en bewegen tot samen iets organiseren. De opbouwwerkers denken graag mee over wat nodig is om ideeën om te zetten in actie.

Meer lezen? klik dan hier.

Op deze website overigens ook aandacht voor het Sociaal wijkteam Noordoost. Zij zijn per 3 augustus weer met een eigen spreekuur. Klik hier om ook dat artikel te lezen.

In 2016 is door de Kubus, het Sportbedrijf, Flevo Meer Bibliotheek en Welzijn Lelystad het plan opgevat om bijzondere en vernieuwende programma’s en activiteiten te realiseren in de stad. Onder meer hebben de medewerkers van Welzijn Lelystad hier een zeer waardevolle bijdrage aan geleverd. Er is subsidie ontvangen van de gemeente Lelystad, maar ook fondsen als het VSB cultuurfonds, het Oranjefonds, de Koninklijke Bibliotheek en het Waterschap hebben Lelykracht mogelijk gemaakt.

Echter de gemeenteraad, althans de meerderheid van fracties, was na afronding van de door de gemeente beschikbare subsidietermijn, onvoldoende tevreden over de resultaten. Bij het bestuur van Lelykracht (de 4 directeuren van de aangesloten partijen) en bij de Raad van Toezicht van Lelykracht heeft dat geleid tot het besluit om te stoppen met Lelykracht. Maar de partijen hebben nadrukkelijk naar elkaar uitgesproken dat de combinatie van deskundigheden van de partijen zo waardevol is dat de samenwerking niet ophoudt te bestaan maar verder geborgd zal worden. Dat was ook nadrukkelijk de wens van het College van B&W. Door de Covid-19 situatie heeft het echter nog niet geleid tot uitwerking van concrete plannen.

 

Aan de slag als taalcoach, taalgids, groepsbegeleider of voorlezer bij Huis voor Taal?

Dan zijn er een aantal dingen die je moet weten. Wat doet Huis voor Taal, wat is de werkwijze, hoe ga ik aan de slag met een anderstalige of laagtaalvaardige deelnemer? Hoe werk ik met de aanpak Doen Durven en je Prettig voelen? Je hoort het allemaal tijdens de introductie voor de basistraining voor vrijwilligers van Huis voor Taal Lelystad. Ook als bestaande vrijwilliger kan je opnieuw aansluiten en je laten informeren over nieuwe materialen en je werkwijze weer even bijspijkeren. Je mag ook iets komen brengen als ‘ervaringsdeskundige’! Kom je kennis delen met de nieuwe vrijwilligers!

Meer lezen? Check dan even de website van LelystadDoet.

 

Welzijn Lelystad bestaat dit jaar 10 jaar. En wie jarig is, trakteert! Deze week trakteerde Jan Dekker taart aan de vrijwilligers van hospice ’t Hofje. Het hospice is een ‘’thuis’’ voor mensen die in de laatste levensfase de benodigde zorg en ondersteuning niet in hun eigen huis kunnen krijgen. Super belangrijk werk dus. We hopen dat het jullie heeft gesmaakt.

En tot slot, die mag natuurlijk niet ontbreken, de nieuwste vlog van het opbouwwerk. Om deze te bekijken klik je hier.

Update donderdag 23 juli 2020

Wie jarig is, trakteert. De afgelopen weken trakteerden we taarten aan onze samenwerkingspartners Werkbedrijf Lelystad en FlevoMeer Bibliotheek en de bewoners van De Hanzeborg Woonzorg Flevoland werden getrakteerd op bonbons. Deze week trakteerde Michel Langereis taart bij Centrada.

Geslaagde zomerwatersportweek jonge mantelzorgers (uit de Flevopost)

Onlangs hebben 24 kinderen en jongeren van 8 t/m 13 jaar genoten van een prachtige watersportweek. Deze jonge mantelzorgers groeien op met een broer, zus of ouder met een ziekte of beperking. Op vakantie gaan is niet vanzelfsprekend of voor sommigen zelfs niet mogelijk. Daarom boden Rotary Lelystad en Rotary Batavia hen deze watersportweek bij het Lelystadse Bovenwater aan.

De verschillende watersportactiviteiten van Surfschool Paradiso zoals zeilen, surfen, kanoën, suppen, de zeephelling, skelteren, midgetgolfen maar ook een speurtocht brachten veel plezier en ontspanning. ´’Alles is leuk!!!’’ zo meldt één van de jongeren en een meisje zegt: “ik word hier blij van!”. Tussen de middag genoten de kinderen/jongeren van een lunch, aangeboden en verzorgd door Hajé, Albert Heijn Voorhof, KFC en Plus Postma.

Welzijn Lelystad kijkt tevreden terug op de week.  “Mooi om te zien wat je voor jeugd kunt betekenen als je ondernemers, Paradiso, Rotaryclubs en Stichting Welzijn met elkaar verbindt en in goede samenwerking ieder doet waar hij goed in is“, blikken de jonge mantelzorgconsulenten Wouter Biesmans en Liesbeth Krouwel van de afdeling Informele Zorg van Welzijn Lelystad terug. Deze jongeren hebben een onvergetelijke week beleefd waar ze nog een hele tijd op kunnen teren.

Challenge Up, een project van Welzijn Lelystad met het actieprogramma maatschappelijke diensttijd, roept jongeren op om deze zomer iets voor anderen te doen. Dat varieert van sporten samen met iemand met een beperking tot een taart bakken omdat Welzijn Lelystad jarig is dit jaar. Lees meer op de digitale flyer. Meer lezen over het project in zijn geheel? Klik hier.

De komende vakantieweken worden er, verspreid over de stad, een aantal kinderactiviteiten georganiseerd door het opbouwwerk. Klik voor de promotievideo op YouTube.

Tot slot hebben we hier de allernieuwste vlog van het opbouwwerk: Wederom veel kijkplezier! Klik om te kijken op YouTube.

Update vrijdag 10 juli 2020

Van Omroep Flevoland:

De buurthuizen in Lelystad zijn komende zomer nog dicht vanwege de coronamaatregelen. Daarom zoekt Welzijn Lelystad het contact met Lelystedelingen door met een bakfiets de wijk in te gaan. “Dat is vooral belangrijk voor de kwetsbare inwoners”, aldus opbouwwerker Anna Rijpsma van Welzijn Lelystad. “Zo kunnen we zorgen dat we contact houden en zichtbaar blijven.” Meer lezen of terugluisteren? Klik dan hier

Huis voor Taal kreeg vanuit het provinciale Innovatiefonds voor de bibliotheken (Flevoland) eenmalig een subsidie voor een theaterproject. Dit theaterproject is een heel mooi voorbeeld van non formeel onderwijs, speciaal gericht op aspecten van Talentontwikkeling, Taalverwerving, Persoonlijke groei en Verbindingen in de stad (Sociale Cohesie).

Het project startte in februari 2019 en eindigde met een heus optreden op 7 juli in Agora theater Lelystad. Vanwege de vele lovende kritieken hebben we alles op alles gezet om een theatergroep voor Huis voor Taal Lelystad (Theatergroep Bieb) te behouden. Dat is gelukt! We kregen toestemming om een doorstart te maken waarmee we ook nog de voorstelling konden spelen bij Flevolandse Theatervereniging JTL in Lelystad en in de Meerpaal in Dronten.

De theatergroep bestaat nog steeds, begin 2020 starten we weer met het schrijven van een hele nieuwe productie die in juni/juli 2020 in de Flevolandse theaters, en wie weet daarbuiten, zal worden opgevoerd. Tot het einde van het jaar staan we open voor iedereen die mee wil doen en kennis wil maken met theater, de vele spelvormen, en hoe je met theater spelenderwijs de taal kunt leren. Vanaf januari wordt het weer serieus, en werken we naar een nieuwe uitvoering toe, hoewel serieus niet betekent dat er minder gelachen zal worden!!! Het blijft natuurlijk THEATER!

Zie hier de laatste video op YouTube

 

Wat verandert er allemaal als je 18 wordt?

Als je 18 jaar wordt verandert er ineens veel. Hoe fijn is het dan als je voor je 18e verjaardag een flyer en een brief van de burgemeester in de brievenbus krijgt. De flyer staat vol informatie en handige tips over bijvoorbeeld studiefinanciering en het afsluiten van een zorgverzekering. Ook wordt aandacht besteed aan het inschrijven als woningzoekende en donorregistratie. Vanaf juli 2020 krijgt iedere jongere die 18 wordt de briefen flyer per post toegestuurd.

Op dinsdag 7 juli jl. overhandigde burgemeester Adema de eerste flyer aan Meareg. Hij is op 1 juli 18 jaar geworden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op MBO College Lelystad vertelde de burgemeester hoe zij het ervaarde om 18 jaar te worden. Dat was natuurlijk in een hele andere tijd. Ook gaf de burgemeester nog waardevolle tips voor jongeren die 18 jaar worden: “Toen ik zelf net 18 was, was voor mij het leukste dat ik mijn rijbewijs mocht halen. Als je die kans hebt, zou ik dat gewoon doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je gewoon geniet van de tijd dat je 18 bent samen met je vrienden. Nog een tip, zorg ervoor dat je een opleiding doet. Je hebt nu de kans om je diploma’s te halen. Als je straks aan het werk bent wordt dat alleen maar moeilijker.”

De burgemeester hing 1 van deze tips op het bord en de genodigden werden verzocht haar te volgen en hun waardevolle tips op te hangen. Dit resulteerde in een bord vol met mooie en waardevolle tips voor jongeren die 18 jaar worden. Voordat de burgemeester de flyer overhandigde werd een video getoond, waarin Jongin Lelystad de burgemeester en een aantal jongeren interviewde over hoe het is om 18 jaar te worden. Ook Ruben Plomp, voorzitter van de studentenraad van MBO College Lelystad, vertelde over zijn ervaringen toen hij 18 werd.

Bijna een jaar geleden brainstormden jongeren van Praktijdschool De Steiger met jongerencoaches van Welzijn Lelystad, Challenge Up en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland over wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar wordt. De jongeren gaven aan dat ze behoefte hadden aan informatie voordat je 18 jaar wordt. Samen ontwikkelden ze de flyer en bedachten ze dat het leuk zou zijn dat er een video en een mooie kick-off zou komen. Een bijkomend extraatje is dat jongeren op vertoon van de flyer hun tweede bioscoopkaartje bij Agora Bioscoop Lelystad en hun tweede tosti bij de Tosticlub gratis krijgen. Komend jaar ontvangen zo’n 1000 jongeren de flyer vergezeld van de brief van de burgemeester.  Kijk hier de video!

De foto is van fotostudio Wierd

 

Het jongerenwerk Lelystad is gestart!!

We zijn op straat te vinden om contacten te leggen met jongeren die veel op straat te vinden zijn. Het jongerenwerk benut de mogelijkheden die de stad te bieden heeft. Op deze manier kunnen jongeren eventueel deelnemen aan de activiteiten waardoor ze de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.

Jongerenwerkers stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen indien nodig hun belangen, en geven grenzen aan. Ook contact met de wijk is een belangrijk stuk van het jongerenwerk, dit om de verschillende leefwerelden dichter bij elkaar te brengen. Dit heeft een gunstig effect op de leefbaarheid van Lelystad.

Het jongerenwerk werkt graag nauw samen met verschillende organisatie, zoals Urbn Village,  Jongeren maken de Stad, Eropaf team, jeugdpreventiemedewerkers en het opbouwwerk van Welzijn Lelystad, gemeente, scholen en politie. Tevens staan we open voor samenwerking met  nieuwe organisaties.

Het jongerenwerk is te vinden op Facebook: jongerenwerk Lelystad en op Instagram. Binnenkort wordt de website gelanceerd www.jongerenwerklelystad.nl

Van links naar rechts Annemarie, Linda, Nout, Said, Daniëlle en Vanessa.

 

Update woensdag 24 juni 2020

Zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor de belangen van jou, andere mantelzorgers en mensen met dementie! Meer lezen klik dan hier.

Vanaf deze week rijdt onze bus van De Opstap weer! Helemaal coronaproof!

Onze vervoersservice De Opstap richt zich op de senioren van Lelystad (55+) met mobiliteitsproblemen. De Opstap heeft als doel dat deze groep inwoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven moet kunnen behouden. Mobiliteit speelt daarbij een cruciale rol. Meer lezen? Klik dan hier.

Onze vrijwilligers van ontmoetingscentrum Plein 201 in wijkcentrum De Hanzeborg zitten al weken noodgedwongen thuis en missen natuurlijk ook hun werk, collega’s en bezoekers. Tijd voor de beheerders om een bezoekje te brengen. Dan kom je niet met lege handen maar dan trakteer je een gebakje om al die vrijwilligers een hart onder de riem te steken. We hopen jullie snel weer te zien!

Meer lezen over Plein 201. Kijk dan hier

Update donderdag 11 juni 2020

Afgelopen week was het De Week van de Jonge Mantelzorger! Deze vond van 1 tot 7 juni plaats om maatschappelijke aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. In deze week startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge mantelzorgers te stimuleren om over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp.

Inge Romeijn uit Lelystad, een bij Welzijn Lelystad bekende jonge mantelzorger, heeft meegewerkt aan de campagne. Daarnaast is er op 1 juni een mooie opname van Inge uitgezonden bij “Op Een”.  Klik op de link om het nieuwsitem terug te zien.

Overal in het land zijn allerlei activiteiten georganiseerd om de jongeren die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus in het zonnetje te zetten en om meer bekendheid van deze doelgroep te verkrijgen. Ook Welzijn Lelystad heeft activiteiten georganiseerd.

Veel jonge mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg voor een familielid met een ziekte of beperking hoort er in hun beleving ‘gewoon bij’ of ontstaat vaak sluipenderwijs. Veel jongeren die opgroeien met een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus cijferen zichzelf weg. Om goed voor je naaste te kunnen zorgen, moeten jonge mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat begint ermee dat je je bewust wordt van het feit dat je een mantelzorger bent. Vervolgens is het belangrijk je eigen grenzen te leren kennen en deze ook aan te geven Dit jaar waren de activiteiten vanwege de coronamaatregelen vooral online. De fysieke week vindt plaats in de week van 5 – 11 oktober.

Wekelijks brengen onze opbouwwerkers een vlog uit. Deze vlogs geven een duidelijk beeld van hetgeen inwoners samen met hen in deze tijd aan initiatieven ontplooien. Nieuwsgierig? Klik dan op deze link.

 

Update donderdag 4 juni 2020

We hebben helaas moeten besluiten dat de wijkcentra waar wij verantwoordelijk zijn voor het beheer (MFA’s) gesloten blijven tot 1 september. Het was een lastige beslissing die in nauw overleg met andere partijen is genomen, waaronder de gemeente Lelystad. We hopen op uw begrip.

 

In opdracht van de gemeente Lelystad wordt onderzoek gedaan naar de behoeften van gebruikers van de wijkcentra (MFA’s) in Lelystad. Graag zouden we van de vaste gebruikers van de MFA’s informatie ophalen over hun behoefte en ervaringen met de MFA’s. U behoort tot die groep personen/partijen/verenigingen die regelmatig (wekelijk/maandelijks) een ruimte huren in een MFA. Om tot deze informatie te komen hebben we een vragenlijst opgesteld, bestaande uit 21 (meerkeuze)vragen. Via de deze link komt u in de vragenlijst terecht.  Dit kan tot 9 juni.

Op 1 juni vond een demonstratie plaats op de Dam in Amsterdam. Voor degene die daarbij aanwezig is geweest of als je iemand kent die aan de demonstratie deelnam, deel dan svp dit advies van de Rijksoverheid. klik op de illustratie.

Update vrijdag 29 mei 2020

Onlangs berichtten we over de STER-spot van Sociaal Werk Nederland. De STER-spot, die de eerste twee weken van mei draaide op radio en tv, heeft ruim 4,7 miljoen mensen bereikt. In de spot benoemt Eric van der Burg het belang van sociaal werk als cruciaal beroep en bedankt hij alle sociaal werkers voor hun inzet tijdens de afgelopen periode. De zendtijd werd Sociaal Werk Nederland gratis aangeboden en heeft de vereniging dus niks gekost. Bekijk de spot hier terug.

Met dit mooie artikel over jonge mantelzorgers in de Telegraaf vandaag is de campagne ‘Deel je zorg’ van start! Een pdf van het artikel vind je hier.

Over een weekje start het gratis webinar Alle ballen in de lucht. Hoe dan?! voor alle ouders in Lelystad. We zouden er erg waarderen als jullie dit webinar delen in de nieuwsbrieven van de onderdelen binnen Welzijn Lelystad. Samen hebben we een groot bereik! Welzijn Lelystad is immers partner van de LimonadeBrigade.

Waarvan akte! Aanmelden webinar kan hier.

Van Topfit en Gezonde Wijkaanpak ontvingen we deze beweegles. Deze video werd via de sociale media Woonzorg Flevoland (17.000 adressen) en Gezonde Wijkaanpak verspreid. Wil je meedoen? Klik dan hier.

Update dinsdag 19 mei 2020

De reizende babbelboxen van ons team opbouwwerk staan deze week (21) in De Bastion bij de speeltuin, Kogge 3 bij de Albatros, in De Landerijen op de Oudaen bij nummer 10 en de ingang van Tjalk 34.

Onze afdeling vluchtelingenwerk werkt uiteraard ook aangepast.

Ondanks de obstakels die corona opwerpt, gaat onze juridische dienstverlenging gewoon op dezelfde voet verder en weten de cliënten ons goed te vinden. In de afgelopen weken hebben we meerdere cliënten telefonisch of per post kunnen bijstaan in het aanvragen van verlenging van hun verblijfsvergunning of hun gezinsherenigingsprocedure. Het positieve aan deze omstandigheden is dat cliënten worden gedwongen om dingen zelf te proberen en dat het hen goed lukt. Je hoort hun blijdschap nadat ze het zelfstandig hebben gedaan en hun dankbaarheid dat ondanks de afstand wij nog steeds voor hen klaar staan.

Minder leuk nieuws is dat de Nederlandse ambassades in het buitenland momenteel ook dicht zijn en dat hierdoor de nareizigers van onze cliënten hun toegekende MVV’s niet kunnen afhalen of het DNA onderzoek kunnen ondergaan. Helaas worden onze cliënten hierdoor nog langer gescheiden van hun familieleden. Wij blijven deze maatregelen goed in de gaten houden voor onze cliënten en zullen hen informeren zodra de ambassades weer opengaan.

Update dinsdag 12 mei 2020

Het is gelukkig bij velen wel bekend maar we willen er graag nogmaals op wijzen dat onze Sociaal wijkteams ook gewoon doorwerken. Je kunt op werkdagen telefonisch bereiken van 09.00 tot 12.00 uur. Klik even op de afbeelding voor meer informatie.

Update woensdag 6 mei 2020

Ook Lelystad maakt mondkapjes! Wil je deze maken of heb je als zorgprofessional mondkapjes nodig? Meld je aan!

Welzijn Lelystad heeft een coördinerende en ondersteunende functie in dit project. De mondkapjes zijn bruikbaar voor de niet-acute zorg. Een handgemaakt stoffen mondkapje biedt GEEN bescherming tegen corona, maar zorgt ervoor dat u MINDER snel andere mensen besmet. Voor gebruikers van mondkapjes hebben wij een document om te informeren hoe het mondkapje effectief en zo veilig mogelijk kan worden ingezet. We benadrukken dat de verantwoordelijkheid hiervoor te allen tijde bij de eindgebruiker ligt.

Wil je je aanmelden voor het project mondkapjes? Ga dan naar www.flevoland.maaktmondkapjes.nl

Bericht van Sociaal Werk Nederland:

Onze ruim 50.000 sociaal werkers in Nederland zijn cruciaal in deze corona-crisis. Net als de medewerkers in de zorg houden zij Nederland draaiend. Alleen wordt daaraan niet veel ruchtbaarheid gegeven: Sociaal werkers doen hun werk in stilte. Wij willen ze graag onder de aandacht brengen. De komende dagen doen we dat middels een STER-reclame!

Sociaal werkers zoeken juist nu contact. Als ouderenwerker, jongerenwerker, rond maatschappelijke opvang of vanuit buurtteams. Als verbinder tussen bewoner en vrijwilliger zoeken ze juist nu naar oplossingen. Een corona-maaltijdservice, een belcirkel voor ouderen, in contact blijven met mantelzorgers. Sociaal werkers doen dat werk vaak onzichtbaar voor de media. Maar wijkbewoners die kampen met schulden een vechtscheiding of eenzaamheid, weten heel goed wat ze aan jullie hebben.

Dank daarvoor!
Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland

Klik hier om de tv-spot te bekijken.

Update maandag 4 mei 2020

Bericht op de radio van Omroep Flevoland:

Op verschillende plekken in Lelystad is sinds kort een Straatbabbelbox te vinden. Dit is een initiatief van Stichting Welzijn Lelystad. De Straatbabbelbox is een brievenbus die in een wijk of straat wordt gezet om ideeën in te doen. De box blijft een week staan en krijgt dan weer een nieuwe plek. Nieuwsgierig naar het interview met onze opbouwwerker Anna Rijpsma?

Check dan even dit artikel van Omroep Flevoland. 

Deze week staat de Babbelbox op de Friese Vlaak, Gondel 34-15, Wold 15, Botter 1904 t/m 1914 en op De Schans 19.

Videobellen met burgemeester Adema:

Volgende week op dinsdagavond 12 mei zal burgemeester Ina Adema vragen van inwoners over het coronavirus en de maatregelen in Gemeente Lelystad beantwoorden via een live videoverbinding. Hoe dat in z’n werk gaat? Klik dan even op de illustratie.

Update woensdag 29 april 2020

In de afgelopen week zijn ruim 200 jonge mantelzorgers in Lelystad verrast met een mooie heliumballon. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een broer/zus of ouder met een chronische of psychische ziekte of beperking of met een verslaving.

Dit was een initiatief van de leerlingenraad van de KBS de Golfslag uit Swifterbant. In deze coronacrisis wilden zij graag met de leerlingen iets betekenen voor kinderen die het in deze situatie extra moeilijk hebben. Zij hebben zelf sponsoren benaderd en gevonden: Mechanisatie bedrijf Weevers, Kijlstra Betonmortel en Timmerman BV, allen uit Swifterbant.

Van Welzijn Lelystad kregen alle jonge mantelzorgers een mooie kaart aan de ballon met de titel Je bent een kanjer!

Als jeugdpreventiewerker (JPW’er) ga je na al die weken toch ook je cliënten missen. Maartje Brinkman, jpw’er op het Aeres VMBO in Lelystad, stapte op de fiets en ging bij ze langs met een leuke verrassing.

Sinds deze week staat de zogenaamde reizende Straatbabbelbox op de Zandbank in Lelystad. Je kunt hierin een Shout out (Schreeuw het uit!) doen bestemd voor je familie, je vrienden of voor je collega’s. Je kunt ook een leuk idee voor je wijk aandragen. De Shout outs komen iedere week op onze social media te staan en op maandag en dinsdag besteedt Radio Lelystad aandacht aan de berichten in De Radiospits.

Update donderdag 23 april 2020

Opbouwwerk

Heb je een idee? Kom er mee!

Veel bewoners zouden graag meer doen in en met hun buurt. Maar hoe vind je elkaar en hoe bereik je samen je doel? Onze opbouwwerkers zetten jouw idee om in actie. Uiteraard corona-proof!

Verzoek van Landschapsbeheer Flevoland

Landschapsbeheer Flevoland onderzoekt hoeveel knobbelzwanen er in de bebouwde kom van Lelystad broeden en welke locaties ze daarvoor kiezen. Zonder de bewoners gaat dit niet. Dus weet u een nest? Fijn als u het even doorgeeft. Meer informatie leest u in bijgaand persbericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, Rebecca Wielink, 0320 29 49 39. Kijk ook eens naar de nieuwe rubriek Natuur, tuin en erf op onze website.

Anderhalve-meter-jongerencoaching

Afspreken met een jongerencoach? Geen probleem, toch! We maken wel ff een ommetje in de zon.
Vandaag fietste onze jongerencoach Ivan een rondje met een jongere. Kon die even z’n ei kwijt. Alternatieve werkwijze: Anderhalve-meter-jongerencoaching.

Herstelprocesonline

De Stichting Herstelproces heeft haar aanbod uitgebreid met online contactmogelijkheden. De plannen waren er al, maar door de huidige situatie waarin wij met ons allen terechtgekomen zijn is dit onderdeel sneller tot stand gekomen.

Wat voor mogelijkheden biedt Herstelprocesonline?
De medewerkers van de stichting zijn van mening dat contact een van de belangrijkste onderdelen is om je staande te houden (en niet alleen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) daarom bieden zij via de website verschillende mogelijkheden tot contact.

Op de site staan de mogelijkheden aangeven die er zijn:

Contact via chat (17.00 – 20.00 uur)
Contact via telefoon (na aanmelding via mail, je wordt gebeld!)
Contact via beeldbellen (na aanmelding via mail, je krijgt een link via mail of app)
Contact via Whatsapp (er staat een speciaal app nummer op de site)
Contact via mail (contact@herstelprocesonline.nl)
Naast de genoemde mogelijkheden voor individueel contact, is er via chat, beeldbellen en app ook groepscontact mogelijk als eventueel alternatief voor de lotgenotengroep waar je normaal gesproken heengaat.

Binnenkort is er op de site ook de mogelijkheid om een hersteltraining te volgen die je misschien kan helpen bij je herstel.

Met wie krijg je contact?
Je komt in contact met een (fam.) ervaringsdeskundige die verbonden is aan de Stichting Herstelproces of aan Boedies. Afhankelijk van de drukte kan het zijn dat je contact krijgt met ervaringsdeskundigen van het Praktijkhuis Harderwijk, het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid of het Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe.

Voor wie is Herstelprocesonline bedoeld?
Herstelprocesonline is bedoeld voor iedereen die in deze tijd graag contact zou willen hebben. Of je nou depressieve klachten hebt, angstig bent of eenzaam, het maakt niet uit. De betrokken medewerkers staan klaar om iedereen te woord te staan. Stichting Herstelproces is van mening dat de ondersteuning die de medewerkers kunnen geven voor iedereen beschikbaar moet zijn die even een steuntje in de rug nodig heeft of even zijn/haar verhaal kwijt moet.

Ben ik ook welkom als ik suïcidale gedachten heb?
Ja, dan ben je zeker welkom. De ervaringsdeskundigen van Boedies hebben zelf te maken gehad met suïcidale gedachten, zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om er over te kunnen praten. Zij voeren vaker ondersteunende gesprekken rondom het thema suïcidaliteit/zelfdoding en zijn de initiatiefnemers van de lotgenotengroep Suïcidale Gedachten die normaal gesproken in Leeuwarden bijeenkomt.

www.herstelprocesonline.nl                  contact@herstelprocesonline.nl

Update vrijdag 17 april 2020

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft een informatieblad ontwikkeld met praktische tips voor als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van deze coronacrisis. Wil je hier meer over lezen, klik dan op dit Informatieblad Wat als de spanningen thuis oplopen?

Ook deze flyer biedt nuttige informatie.

Update donderdag 9 april 2020

De corona-maatregelen hebben een enorme impact. En in het bijzonder op ouders en kinderen. Ineens zijn de kinderen allemaal thuis, wordt van u als ouder(s) gevraagd om te begeleiden van het schoolwerk en gaan allerlei activiteiten niet meer door. Hoe ga je hiermee om? Hoe houd je het gezellig met elkaar? Waar kan je nog terecht als je hulp nodig hebt? Op de website van het Jeugd- en Gezinsteam vindt u informatie, tips en leuke ideeën over onderwerpen:

 • Praktische informatie over de maatregelen
 • Tips voor ouderschap en voor jezelf
 • Tips voor schoolwerk en over leuke ideeën
 • Hulp nodig? Kijk wie in Lelystad je kan helpen

 


Update woensdag 8 april 2020

Beweging is belangrijk. Juist in deze tijd dat het coronavirus ouderen verplicht om thuis te blijven, is het een uitdaging om in beweging te blijven. En beweging is essentieel voor iedereen en vooral voor deze ouderen. De leefstijlwijkcoaches van Welzijn Lelystad en de Gezonde Wijkaanpak helpen de bewoners van De Hoven (en andere woonzorgcentra) hierbij. Door de leefstijlkar ter beschikking te stellen, zorgmedewerkers te ondersteunen met passende informatie en filmpjes, materialen die bijdragen en oefeningen voor de ouderen. Zo komt er o.a. een poster voor de bewoners waarmee zij met voorbeelden van oefeningen kunnen zorgen dat zij in conditie blijven en hun lichaam fit houden. Samen kunnen wij het coronavirus aan!

Een chauffeur van onze vervoersservice De Opstap  ….

Gister avond heb ik een rondje gebeld naar de mensen die ik vaak rijd.

Gewoon om te vragen hoe het gaat.

Met iedereen gaat het goed.

Alleen vervelen ze zich.  En missen ze ons..


Update maandag 6 april 2020

 • Alle scholen zijn dicht en leerlingen doen thuis hun huiswerk en niet elk kind beschikt over een eigen tablet. Met deze bijna 40 gebruikte tablets kunnen we deze kinderen helpen. Vandaag overhandigde Jan Dekker (li) de tablets aan Bas Flos (re) van stichting SchOOL. Updates gaan verder onder de foto.

 • Voor de zekerheid willen we toch nog een keer wijzen op het feit dat de richtlijnen van Kabinet en RIVM zijn verscherpt wat onder meer inhoudt dat ook onze maatregelen die van kracht zijn nu tot 1 juni zijn verlengd.

Update vrijdag 3 april 2020

Bij het Aandachtcentrum van Mantelkring kunnen mantelzorgers terecht voor een luisterend oor, ook na de coronacrisis. Voor mensen met een klein sociaal netwerk. Het Aandachtcentrum van OpenJeHart is er voor een luisterend oor, ook na de coronacrisis. Telefoon: 088-7878988

 • Een positive High Five! Een heel leuk initiatief van Benjamin, Dorien, Matthias, Menno en Zoë uit Lelystad.  Klik hier om een High Five te geven.
 • Veel van onze medewerkers werken thuis gewoon door. Dat is niet altijd even eenvoudig. Dit zijn de tips Health2Work die wij hen geven.
 • Door het coronavirus moesten wij tijdelijk de huisbezoeken aan zelfstandig wonende ouderen stopzetten.  Heeft u echter behoefte aan een praatje, een luisterend oor of vindt u het prettig dat wij af en toe telefonisch contact met u opnemen? Geef dan uw telefoonnummer aan ons door. Dit kan via (0320) 707 159 en buiten kantooruren via een mail aan onze klantenservice. Klik op de foto om deze beter te kunnen lezen.

 


Update woensdag 1 april 2020

 • Het zorgen voor iemand gaat ‘gewoon’ door. Daar komen de zorgen bij die je je maakt: wat als mijn kind, partner, ouder het coronavirus krijgt? Wat als ik ziek word? Hoe moet het dan?
  School en dagbestedingsaanbod is gesloten. Je kunt niet naar buiten, tenzij het noodzakelijk is. En is iemand opgenomen in een verpleeghuis, dan kun je niet op bezoek; wat een verdriet!
  Hoe kun je omgaan met deze nieuwe belasting en toch een daginvulling houden, waar je voldoening uit haalt. Meer lezen? Klik dan hier.
 • Vorige week hebben we aangegeven dat we onze werkzaamheden in verband met Buurtbemiddeling ook moesten staken. Maar ook deze dienstverlening kunnen we inmiddels aangepast voortzetten. Na een telefonisch intakegesprek starten we een telefonische bemiddeling en geven advies en tips. Dus wil je een beroep doen op onze Buurtbemiddeling, neem dan via de mail contact op. Het mailadres is buurtbemiddeling@welzijnlelystad.nl. Vergeet in de mail niet je telefoonnummer te vermelden. We bellen je dan zo snel mogelijk.
 • Heb je hulp nodig in deze tijden van het coronavirus? Bel gratis 0800-0889. Klik op de foto voor een duidelijke weergave.

 


Update donderdag 26 maart 2020

 • Digitaal loket cruciale beroepen gemeente Lelystad.
  De gemeente richt ook een loket in voor ouders in cruciale beroepen, die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. Ook zij kunnen gebruik maken van kinderopvang om zo hun belangrijke beroepen te kunnen blijven uitvoeren. Klik op loket informatie ouders.
 • Woonzorg Flevoland heeft een mooi initiatief ontwikkeld.Ze hebben de Woonzorg Flevoland Babbellijn geopend! Ook onze deelnemers van het AlzheimerTrefpunt Lelystad kunnen er gebruik van maken. Het is een mooi initiatief in deze bijzondere tijd. Voorlopig geen Alzheimer Trefpunt meer, weinig bezoek van familie/vrienden, enz.. Dat is best ingewikkeld. Daarom de Woonzorg Flevoland Babbellijn.Vanaf vandaag staat een groep van vrijwilligers telefonisch voor u klaar. Heeft u behoefte aan een praatje en wat gezelligheid, dan kunt u bellen met de Babbellijn.Het nummer is 0320 229 230  en de vrijwilligers zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur.

Update maandag 23 maart 2020

 • Verschillende organisaties hebben speciale telefonische hulplijnen geopend: ANBO, kbo-pcob en het Rode Kruis 070-4455888 . Daarnaast zet de Luisterlijn (0320) 310 310 in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week een luisterend oor te bieden.
 • Sinds gisteren zit de Luisterlijn ook in een speciale tv-spot van Omroep MAX. Hierin doet MX-directeur Jan Slagter een oproep om ‘er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn’.
 • Een kaartje sturen kan altijd. ‘Coronapost’ noemt Omapost de ludieke actie. Via de app stuur je makkelijk een zelfgemaakte foto dat als een kaartje van papier aankomt. Het Nationaal Ouderenfonds brengt ‘schrijfmaatjes’ bij elkaar, net als Postmaatje. Bij Stichting Kletsmajoor kun je een gratis ‘pen pakket’ krijgen om van je opa, oma, buurman of buurvrouw een penvriend(in) te maken.
 • De Consumentenbond waarschuwt dat criminelen een slaatje proberen te slaan uit de coronacrisis door phishingmails en computervirussen te verspreiden. Maar ook nepwebshops lijken in te spelen op het virus, hier worden nu bijvoorbeeld mondkapjes en handgel aangeboden. Op deze pagina vind je meer informatie over malafide webshops, phishing, nepadvertenties en ransomware.

Vrijdag 20 maart 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid maatregelen getroffen die ook gevolgen hebben voor veel dienstverlening van organisaties. Wij proberen persoonlijk contact tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. We hopen op jullie begrip.

Wanneer je er alleen voor staat en hulp nodig hebt of even een praatje wil maken met iemand dan staan deze organisaties allemaal voor je klaar. Zie afbeelding. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, bel gerust. Tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar (0320) 707 159. Dat geldt ook voor de Sociale wijkteams. Klik dan hier. Buiten kantooruren blijven we bereikbaar via de mail. Stuur dan een berichtje naar klantenservice@welzijnlelystad.nl. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Klik op de afbeelding om deze goed te bekijken.