Participatiecoaches (P-coach)

De participatiecoach (P-coach) is vanuit de gemeente Lelystad gedetacheerd en toegevoegd aan de pijler Welzijn in de Wijk.

Doelstelling

Het begeleiden van inwoners (18+) op alle leefgebieden, zodat zelfredzaamheid wordt vergroot en de problematiek die wordt ervaren verminderd, dan wel wordt gestabiliseerd zodat de inwoner maximaal kan participeren.

Uitgangspunt van een participatiecoach is dus dat elke inwoner van Lelystad in zijn eigen tempo kan participeren als die wens bij hem/haar bestaat. Samen met de bewoner onderzoeken we hoe deze wens in haalbare doelen kan worden vertaald. In dat het hele proces houdt de bewoner de regie.

We willen vooral dat mensen zich bewust worden van hun krachten en talenten. Daarnaast willen we de zelfredzaamheid vergroten en richten we ons op het stabiliseren van bepaalde problematiek. Hiervoor maken we gebruik van onze kennis van regelingen op het gebied van inkomen en de samenwerking met onze netwerkpartners in Lelystad.

De participatiecoach is onderdeel van het Sociaal wijkteam en begeleidt bewoners op alle leefgebieden om de drempel tot participeren zo laag mogelijk te maken. Neem contact met op met het Sociaal wijkteam, de participatiecoaches denken graag met je mee!