Wijkraden Lelystad

De wijkraden bestaan uit vertegenwoordigers van inwoners.
De belangrijkste taken van de wijkraden zijn:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk;
  • Het ontplooien en ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving;
  • Beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle bewoners van de wijk;
  • Streven naar een optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente, stichting Welzijn en andere organisaties anderzijds;
  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en andere instanties over zaken die belangrijk zijn voor de woonomgeving/beleving;
  • Participeren in project Waaks.

waaks-wijkraadinfo

Voorzitter Dick Koomen bij een voorlichtingsavond

 

Meer weten over:

Buurtambassadeurs
Project Waaks
Wijkpreventieteams

Kijk voor een overzicht van alle adressen op:

www.wijkradenlelystad.nl