Stap 3: Jouw ondersteuningsplan

Tijdens het keukentafelgesprek gaat het er om wat er aan passende voorzieningen kan worden ingezet om jou zelfstandig te laten wonen en functioneren. We bespreken wat je zelf kan, waar familie, buren of een vrijwilliger bij kunnen ondersteunen en waar professionele inzet voor nodig is.

De gemaakte afspraken vastleggen

De omschrijving van jouw situatie en de gemaakte afspraken uit het keukentafelgesprek vormen bij elkaar jouw ondersteuningsplan. Als alle aanwezigen het daarmee eens zijn, wordt het door alle aanwezigen digitaal ondertekend. Daarmee hoef je niet nog eens apart ondersteuning aan te vragen. Je krijgt daarna een print van jouw ondertekende ondersteuningsplan.

Wmo-ondersteuning

Als je professionele Wmo-ondersteuning nodig hebt, dan zetten we dat in jouw ondersteuningsplan. Dat heet een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat kan gaan om een aanpassing in je woning, vervoer, ondersteuning thuis, dagbesteding, huishoudelijk hulp, kortdurend verblijf, of een combinatie hiervan. Kijk hier voor meer uitleg over wmo voorzieningen.

Een overzicht van de Wmo-ondersteuning vind je op www.lelystad.nl/wmo.

 

“Ik ben al zo druk met mijn werk en gezin en nu doet mijn vader ook een steeds groter beroep op mijn inzet. Na het gesprek met het Sociaal Wijkteam vonden wij een mooie oplossing: ik doe zijn was en als ik het terugbreng neem ik zijn voor mij gekookte pan eten mee naar huis. Top!”