Buurtwerker 32 uur p/w

Meedoen moet voor iedereen mogelijk kunnen zijn. Daarom richt Welzijn Lelystad zich op alle inwoners van Lelystad. We werken aan een stad waarbij inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en mee kunnen doen. Daarmee verkleinen we de kans op eenzaamheid en zorgen ervoor dat mensen minder snel een beroep moeten doen op allerlei zorgtrajecten. Om dat te bereiken werken we samen met andere organisaties in de keten van zorg, wonen en welzijn. Welzijn Lelystad is actief op vele plekken in de stad. We weten de weg in de buurt maar verkennen ook nieuwe paden.

Functieomschrijving

Algemene kenmerken

De Buurtwerker (SCW3) richt middels diverse activiteiten op kwetsbare inwoners met als doel zorg te voorkomen dan wel zorg te verminderen.  De Buurtwerker is een stevige netwerker die altijd op zoek is oplossingen in de sociale basis.

Hoofdactiviteiten

  • De Buurtwerker werkt in nauwe samenhang met sociaal wijkteams om te komen tot collectieve oplossingen bv door het opzetten van sociale kringen;
  • De Buurtwerker verbindt individuele vraagstukken met bestaande activiteiten in de wijk;
  • De Buurtwerker organiseert zelf trainingen / cursussen die leiden tot (gedrag) verandering gericht op (positieve) gezondheid en bv leefstijl;
  • De Buurtwerker zet daartoe krachten uit de wijk in, dmv vrijwillige inzet, ervaringsdeskundigheid en stagiaires;
  • De Buurtwerker biedt lichte individuele ondersteuning zodat de bewoner zelfstandig verder kan;
  • De Buurtwerker zorgt voor een programmering van de Buurtkamers, geeft hier ook uitvoering aan en werkt samen met andere professionals (o.a. hoofdaannemers);
  • De Buurtwerker ondersteund en begeleid vrijwilliger / stagiaires voor de uitvoering van de Buurtkamers;
  • De Buurtwerker zorgt voor individuele voortgang van deelnemers en passende doorstroom en is daardoor ook veelvuldig op de Buurtkamer aanwezig.
  • De Buurtwerker zorgt voor verbinding tussen de individuele en gemeenschappelijke potenties.

Profiel van de functie

Een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld MWD, SPH of CMV ;

Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;  

Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen;

Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;

Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;

Je bent in staat om vragen en behoeften te verhelderen;

Je kunt eigen kracht en zelfregie versterken;

Je kunt aansturen op betrokkenheid en participatie;

Het betreft een werkweek van dinsdag t/m vrijdag. Op deze functie is de CAO Welzijn van toepassing schaal 8 en betreft een tijdelijk contract t/m 31 december 2021 met kans op verlenging. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met M. Langereis (manager). Reacties met CV zenden t/m 1 juli 2021 aan Welzijn Lelystad, t.a.v. Brenda Bos, Postbus 2305, 8203 AH Lelystad of naar vacatures@welzijnlelystad.nl  De gesprekken zullen plaatsvinden op  5 juli.