Jeugdpreventiewerker (32-36 uur)

Je bent als jeugdpreventiewerker laagdrempelig in de school aanwezig om jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs en op het MBO College te ondersteunen. Het gaat om leerlingen die vastlopen omdat er problemen spelen die niet-schoolgerelateerd zijn. Een echtscheiding, persoonlijke problematiek van de ouders of financiële problemen hebben invloed op de schoolgang en het gedrag in de klas.

Dit ga je doen

 • Je ondersteunt jongeren zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. Soms is langdurige ondersteuning wenselijk.
 • Je hebt binnen school een signalerende en adviserende functie.
 • Je bent er voor de jongere, maar je beweegt altijd in de driehoek jongere, school en gezin je en gaat ook op huisbezoek.
 • Je zoekt samen met ouders en leerlingen naar de juiste hulp, als dit nodig is.
 • Je coördineert de samenwerking tussen betrokken organisaties.
 • Je geeft naast de individuele ondersteuning ook (klassikaal) groepstrainingen en je organiseert lotgenotencontactgroepen. Het gaat om trainingen over weerbaarheid, faalangstreductie, rouwverwerking en mediawijsheid.

Dit breng je mee

 • Afgeronde hbo-opleiding (Maatschappelijke Werk en Dienstverlening / psychosociaal werk / pedagogiek).
 • Kennis van hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
 • Ervaring met voortgezet onderwijs, groepsgerichte trainingen en SKJ-registratie is een pre.
 • Affiniteit met jeugd en visie op jeugdproblematiek.
 • Affiniteit met voortgezet (speciaal) onderwijs.
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen bij interventie in crisissituaties.
 • Sociale vaardigheden voor het stimuleren en coachen van docenten en het onderhouden van externe netwerkcontacten.
 • Vermogen om vragen en behoeften te verhelderen, eigen kracht en zelfregie te versterken, samen te werken en netwerken te versterken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor communicatie met derden.

Wie zijn wij?

Voor jezelf kunnen zorgen, je eigen keuzes maken en voor elkaar klaarstaan. Bij sommige mensen gaat dit niet vanzelf. Dan is Welzijn Lelystad er. Soms met licht professionele hulp. Altijd vanuit eigen kracht. Met activiteiten bij mensen thuis en midden in de wijk. Voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Welzijn Lelystad, een zorg minder.

Wij bieden jou

De jeugdpreventiewerker valt hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling Jeugdwelzijn. Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing, schaal 8. De functie wordt aangeboden voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Solliciteren

Wij ontvangen je korte motivatiebrief met cv graag vóór 26 januari 2024 via vacatures@welzijnlelystad.nl