Jeugdpreventiewerker voortgezet/speciaal onderwijs 24 uur p/w

Onze organisatie

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Wij werken voor alle inwoners van Lelystad, voor jong en oud, zonder onderscheid en zonder indicatie. Wij ondersteunen mensen dichtbij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief. Wij vinden een sterke sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. We brengen daarin vraag en aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doen we voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online. In alle werksoorten werken wij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs. Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het Sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad.
Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen wij het sociaal beheer in de wijkcentra. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.

De functie

In de functie van jeugdpreventiewerker, JPW-er zoals wij het noemen, zorg je voor een laagdrempelige en systematische ondersteuning aan leerlingen van het (speciaal)voortgezet onderwijs en ROC in Lelystad. Dit doe je zowel individueel als groepsgericht. Het JPW maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur binnen school en is een discipline met een eigen inbreng en betrokkenheid. Er wordt gewerkt aan het vroegtijdig onderkennen van probleemsituaties en onze inzet is het voorkomen van verder disfunctioneren op school en van verder verlies van verworvenheden.

De kerntaken van een JPW-er zijn:

 • De consultfunctie (info & advies) binnen –en bovenschools;
 • Het coachen van leerlingen en ouders bij lichte problemen;
 • Je werkt samen met interne en externe professionals en voert waar nodig de regie;
 • Je geeft op vraag binnen –en bovenschoolse trainingen en voorlichting.

Functie-eisen

 • Opleiding, kennis en ervaring.
 • Afgeronde HBO-opleiding (Maatschappelijke Werk en Dienstverlening / psychosociaal werk
 • pedagogiek)
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
 • Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
 • Kennis van en inzicht in de cultuur en belevingswereld van jeugdigen en jongvolwassenen;
 • Kennis van en ervaring met voortgezet onderwijs;
 • Ervaring met groepsgerichte trainingen en voorlichtingen;
 • Werkdagen in ieder geval maandag en dinsdag;
 • SKJ registratie is een pré.

Persoonsgebonden kenmerken

 • Affiniteit met jeugd en visie op de aanpak van jeugdproblematiek;
 • Affiniteit met het voortgezet onderwijs;
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist bij interventie in
 • crisissituaties;
 • Sociale vaardigheden voor het stimuleren en coachen van docenten en het onderhouden van externe netwerkcontacten;

Competenties

 • Wij werken conform de 10 competenties van het sociaal werk. Voor deze functie zijn specifiek de volgende competenties belangrijk.
 • Je kunt vragen en behoeften verhelderen.
 • Je werkt samen en versterkt netwerken.
 • Je kunt je bewegen tussen verschillende werelden en culturen.
 • Je versterkt eigen kracht en zelfregie.

Arbeidsvoorwaarden

Op deze functie is de Sociaal Werk van toepassing, schaal 8. De functie wordt aangeboden voor bepaalde tijd, 1 jaar met uitzicht op verlenging.

Schriftelijke reacties met cv kunnen gericht worden tot en met 21 november 2022 aan Welzijn Lelystad, postbus 2305, 8203 AH Lelystad t.a.v. Brenda Bos of per e-mail aan vacatures@welzijnlelystad.nl. De gesprekken vinden plaats op 28 november vanaf 13.00 uur.