Jongerencoach (32 / 36 uur)

Als jongerencoach bied je laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Van kortdurend advies en ondersteuning voor alle jongeren tot crisisinterventies en begeleiding, gericht op onder meer dakloze jongeren en jongeren die (in het verleden) veelvuldig met politie en justitie in aanraking komen (recidivisten).

Dit ga je doen

 • Crisisinterventie en tijdelijk ontlasten van te zware taken;
 • Betrekken van het sociaal netwerk in het vinden van oplossingen en perspectief voor de jongere;
 • Organiseren van gespecialiseerde hulp;
 • Oefenen / aanleren van competenties en versterken van zelfoplossend vermogen;
 • (her-)ontdekken van hulp en steunbronnen in de leefomgeving (verminderen van risicofactoren en versterken van beschermende factoren);
 • Instellingen betrekken en betrokken houden bij de hulpverlening (casuscoördinatie);
 • Individuele trajecten op maat met “kop en staart” (laten) uitvoeren;
 • Andere inzichten/ gedachten aanreiken om eigen kracht van jongeren te versterken (meta positioneel leren kijken naar eigen situatie);
 • Voorzien in basis behoeftes zoals; dag en nacht ritme, voeding, huisvesting en dagbesteding;
 • Eventueel verzorgen van groepstrainingen (sociale vaardigheden, financiën e.d.).

Dit breng je mee

 • Afgeronde relevante hbo-opleiding;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken;
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering.

Specifieke functiekenmerken

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het plan van aanpak;
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van intensieve ondersteuning en begeleiding aan jeugdigen (en hun cliëntsysteem) in crisissituaties en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 • Is zichtbaar, een netwerker en is ondernemend;
 • Flexibel in werktijden;
 • Analytisch vermogen om in crisissituaties op korte termijn te kunnen schakelen en handelen.

Wie zijn wij?

Welzijn Lelystad is een brede welzijnsorganisatie. Breed omdat zij zich niet richt op een specifieke doelgroep (zoals bijvoorbeeld ouderen) maar in principe op alle inwoners van de stad. Iedere Lelystedeling die op een moment in zijn of haar leven ondersteuning of hulp nodig heeft kan bij ons terecht. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we bewoners die zelf iets (sociaal-maatschappelijks) willen ondernemen in hun buurt of wijk. Tenslotte hebben we een coördinerende en bemiddelende rol in het vrijwilligerswerk in de stad. Wij werken in het zogenaamde ‘voorliggend veld’. Dat wil zeggen dat onze hulp vrij toegankelijk is (zonder indicatie). We zijn bovendien nabij: we werken bij voorkeur in de eigen wijk, buurt of school. Samen met partners in de stad vormen wij de sociale basisinfrastructuur van de stad.

Dit bieden wij

Op deze functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 8 en het betreft een contract voor bepaalde tijd met kans op verlenging. De werkdagen en uren zijn in overleg. Neem voor meer informatie contact op met Karoline Sips, manager Welzijn Lelystad: k.sips@welzijnlelystad.nl

Heb je interesse dan ontvangen we graag uiterlijk 18 december je motivatiebrief met CV, via vacatures@welzijnlelystad.nl. Goed om te weten is dat we de procedure sluiten zodra we de ideale kandidaat gevonden hebben.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 21 december.