Kwartiermaker voor Lelystad Oost (24 uur per week)

Samen met partners zijn we anderhalf jaar geleden in één van de wijken van Lelystad Oost gestart met de Buurthub Lelystad Oost.  Met de buurthub vergroten we de leefbaarheid en het welzijn in Lelystad Oost. Door meer samen in plaats van naast elkaar te werken en bewoners actief te betrekken bij hun buurt pakken we problemen op een andere manier aan.  Met de buurthub creëren we een laagdrempelige locatie in de wijk waar alles samenkomt; mensen, organisaties en activiteiten.

Lelystad kenmerkt zich door haar ruime en groene opzet. Hiermee biedt Lelystad een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving en dat is wat veel mensen naar Lelystad heeft doen verhuizen. Nu, vijftig jaar nadat de eerste wijken door de Rijksdienst zijn gebouwd, verouderen deze wijken zodanig dat hier een grote vernieuwingsopgave ligt in deze wijken. Dit gaat niet alleen om een ruimtelijke-fysieke opgave, maar er spelen ook de sociale vraagstukken. Lelystad Oost is daar een voorbeeld van.

Wie zoeken wij?

Om verder vorm te geven aan de Buurthub en deze werkwijze ook naar andere delen van Lelystad Oost uit te breiden, zijn we op zoek naar een enthousiaste kwartiermaker die samen met de buurtwerkers en huidige kwartiermaker de volgende stap kan maken.

Onze ideale kwartiermaker heeft een hbo opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH of CMV), kent de doelgroep en is bekend in Lelystad (Oost). Hij of zij is betrokken en sociaal vaardig, kan goed contacten onderhouden met individuen, groepen, overheden en instellingen en is in staat vragen en behoeften verhelderen. De kwartiermaker stuurt aan op betrokkenheid, participatie en eigen kracht. Natuurlijk kan hij of zij ook knelpunten signaleren en deze vertalen in een advies naar partners of management.

Wat ga je doen?

De kwartiermaker verzorgt de programmering van diverse activiteiten op kwetsbare inwoners met als doel zorg te voorkomen dan wel zorg te verminderen.  De kwartiermaker is een stevige netwerker die altijd op zoek is oplossingen in de sociale basis.

 • Je bent een belangrijke schakel tussen fysieke locatie en de wijk;
 • Je gaat uitvoering geven aan een programma aanbod in de wijkcentra en de inwoners hierbij betrekken;
 • Je gaat een laagdrempelig, betaalbaar en aantrekkelijk aanbod ontwikkelen afgestemd op de behoefte van de wijk. Je maakt daarbij gebruik van bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen activiteiten;
 • Je zorgt in de wijkcentra voor kwaliteit, vertrouwen, continuïteit en een divers aanbod in samenwerking met de partners, gebruikers en de wijk
 • Als kwartiermaker verbind je individuele vraagstukken met bestaande activiteiten in de wijk;
 • Je organiseert zelf trainingen / cursussen die leiden tot (gedrag) verandering gericht op (positieve) gezondheid en leefstijl;
 • Je zet de krachten in de wijk in door middel van vrijwillige inzet, ervaringsdeskundigen en stagiaires;
 • Je zorgt voor verbinding tussen de individuele en gemeenschappelijke potenties.

Wie zijn wij?

Voor jezelf kunnen zorgen, je eigen keuzes maken en voor elkaar klaarstaan. Bij sommige mensen gaat dit niet vanzelf. Dan is Welzijn Lelystad er. Soms met licht professionele hulp. Altijd vanuit eigen kracht. Met activiteiten bij mensen thuis en midden in de wijk. Voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Welzijn Lelystad, een zorg minder.

Wij bieden jou

 • Op deze functie is schaal 8 van de CAO Welzijn van toepassing.
 • Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract, met kans op verlenging voor de duur van het project.
 • Neem voor meer informatie contact op met manager Mirella Dijks: m.dijks@welzijnlelystad.nl
 • Stuur je reactie met cv voor 30 januari naar vacatures@welzijnlelystad.nl  
 • De gesprekken zijn op 2 februari.