Maatschappelijk begeleider statushouders 24 uur p/w

Algemene kenmerken   


Welzijn Lelystad is een organisatie die zich richt op alle inwoners van de stad en zich in zet om met elkaar de betrokkenheid van mensen met de samenleving te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet immers voor iedereen mogelijk zijn. Dat kan door deel te nemen aan de vele activiteiten die vaak voor en door inwoners zelf zijn georganiseerd. Maar we bieden ook professionele begeleiding en schakelen, als dat nodig is, de juiste hulpverlening in.

Welzijn Lelystad verbindt mensen met elkaar. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben brengen we in contact met mensen die graag de helpende hand uitsteken. Ons doel is om de betrokkenheid tussen de inwoners onderling te versterken, waardoor er een veerkrachtige samenleving ontstaat. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Doel van de functie

Vluchtelingen zijn mensen met kwaliteiten en mogelijkheden. Zij hebben al dan niet vrijwillig de stap gezet om naar Nederland te komen, daar is veel kracht en moed voor nodig. In de maatschappelijke begeleiding is daarom vooral aandacht voor het inzetten en verder ontwikkelen van talent en vaardigheden; drempels dienen weggewerkt te worden. Cliënten worden gestimuleerd actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Welzijn signaleert de meest voorkomende problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Deze problemen brengt de organisatie in beeld bij gemeente en andere instanties. Op deze manier wordt in gezamenlijkheid naar oplossingen gezocht.

Kerntaken

De kerntaak bestaat uit het uitvoeren van een zogeheten introductieperiode en het bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Als maatschappelijk begeleider vluchtelingen ondersteun je de vluchtelingen naar een basis zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving.  Je geeft praktische ondersteuning bij vragen en problemen zoals bijvoorbeeld  in de contacten met  de gemeente ,  de woningbouwvereniging, de nutsvoorzieningen en gezondheidszorg.


Ondersteunen van statushouders bij alle praktische en sociaal emotionele vragen;

 • Het organiseren van passende hulpverlening;
 • Op locatie het houden van een wekelijks spreekuur;
 • Afstemming met Vluchtelingenwerk Midden Nederland als het gaat om juridische procedures;
 • Organiseert groepsbijeenkomsten op basis van thema’s;
 • Werk samen met een groep vrijwilligers en stagiaires;
 • Bespreekt wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep intern en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers.

Wat wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau;  
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;
 • Kennis van groepsdynamische processen.


Specifieke functiekenmerken

 • Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling;
 • Houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij op het terrein van inburgering, rechtsbescherming en maatschappelijke begeleiding
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van de doelgroep;
 • Beheersing van conflictsituaties;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten;
 • Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in crisissituaties, vooral wanneer er sprake is van beperkte terugvalmogelijkheid, bijvoorbeeld in de thuissituatie van de cliënt.
 • Je stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 • Je kunt je bewegen tussen de verschillende werelden en culturen.

Op deze functie is de CAO Welzijn van toepassing schaal 8 en betreft een tijdelijk contract t/m 31 december 2022  met uitzicht op verlenging.  Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met M. Langereis (manager). Reacties met CV zenden voor 7 december-2021 aan Welzijn Lelystad, t.a.v. B. Bos, Postbus 2305, 8203 AH Lelystad of naar vacatures@welzijnlelystad.nl