Medewerker afdeling Mantelzorgondersteuning & zorgvrijwilligers 29 uur per week

Wie zijn wij?

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Wij werken voor alle inwoners van Lelystad, voor jong en oud, zonder onderscheid en zonder indicatie. Wij ondersteunen mensen dichtbij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief. Wij vinden een sterke sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. We brengen daarin vraag en aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doen we voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online. In alle werksoorten werken wij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.
Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het Sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad.

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen wij het sociaal beheer in de wijkcentra. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.


Wat ga je doen?

Het gaat om zwangerschapsvervanging.

De functie betreft een combinatie van twee hoofdtaken. Het mede coördineren van alles wat betrekking heeft op het welzijn van ouderen in de wijk en het ondersteunen van volwassen mantelzorgers. Voor het welzijn van ouderen in de wijk, werk je veel samen met opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers gaan bij de ouderen op huisbezoek met als doel een beeld van de situatie te krijgen, een luisterend oor te bieden, hen te informeren over en eventueel begeleiden naar formele en informele ondersteuning. Dit project voer je samen uit met een directe collega. Voor de taak van mantelzorgconsulent ondersteun je individuele mantelzorgers met hun hulpvraag en organiseer je groepsbijeenkomsten en trainingen/cursussen. Tevens zet je vrijwilligers in die de mantelzorger even kunnen ontlasten van hun zorgtaken (respijtzorg).


Hoofdactiviteiten
• Het plannen, organiseren en uitvoeren van de huisbezoek ouderen;
• Ondersteunen van betrokken vrijwilligers;
• Het opstellen van rapportages over de huisbezoeken;
• De samenwerking met organisaties aangaan om ouderen te bereiken.
• Het ondersteunen van individuele hulpvragen zowel praktisch als emotioneel (door huisbezoeken);
• Het organiseren en uitvoeren van groepsbijeenkomsten;
• Het samenwerken met tal van organisaties ter ondersteuning van de mantelzorger.

Profiel van de functie
• HBO werk en denkniveau;
• Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;
• Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen;
• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;
• Je bent in staat om resultaten te vertalen naar data;
• Je bent een teamspeler;
• Je kunt schakelen tussen opdracht en resultaat.

Competenties
Wij werken conform de 10 competenties van het sociaal werk. Voor deze functie zijn specifiek de volgende competenties belangrijk:
• Je kunt vragen en behoeften verhelderen.
• Je werkt samen en versterkt netwerken.

Wat bieden wij?

De voorkeur van werkdagen gaat in overleg.

Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing schaal 8 en betreft een tijdelijk contract van 18 september 2023 t/m 5 januari 2024. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirella Dijks, manager. Reacties met cv zenden tot en met zondag 18 juni 2023 aan Welzijn Lelystad, t.a.v. Brenda Bos, Postbus 2305, 8203 AH Lelystad of naar vacatures@welzijnlelystad.nl


De gesprekken worden gehouden op donderdag 22 juni 2023