Medewerker receptie voor 16 tot 21 uur per week

Wie zijn wij

Welzijn Lelystad is een brede welzijnsorganisatie. Breed omdat zij zich niet richt op een specifieke doelgroep (zoals bijvoorbeeld ouderen) maar in principe op alle inwoners van de stad. Iedere Lelystedeling die op een moment in zijn of haar leven ondersteuning of hulp nodig heeft kan bij ons terecht. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we bewoners die zelf iets (sociaal-maatschappelijks) willen ondernemen in hun buurt of wijk. Tenslotte hebben we een coördinerende en bemiddelende rol in het vrijwilligerswerk in de stad. Wij werken in het zogenaamde ‘voorliggend veld’. Dat wil zeggen dat onze hulp vrij toegankelijk is (zonder indicatie). We zijn bovendien nabij: we werken bij voorkeur in de eigen wijk, buurt of school. Samen met partners in de stad vormen wij de sociale basisinfrastructuur van de stad.

Wat ga je doen?

Als medewerker receptie ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van Lelystad en medewerkers, je bent het visitekaartje van onze organisatie. Door correcte, klantvriendelijke en snelle adequate afhandeling van telefoonverkeer en ontvangst van bezoekers zorg je voor een goede representatie van de organisatie. Je loopt brand-, sluit- en openingsrondes en hebt een rol in de BHV organisatie. Ook verwerken en verdelen van binnenkomende en uitgaande post, reserveren van vergaderzalen en het bieden van ondersteuning op het gebied van administratieve werkzaamheden maakt deel uit van deze gevarieerde functie.

Specifieke functiekenmerken

 • Klantvriendelijkheid en representativiteit
 • Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Je kunt goed met verschillende doelgroepen omgaan.
 • Je bent goed in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt in een team, flexibiliteit is belangrijk bij ziekte en/of vakantie

Wat neem je mee?

 • Vmbo werk- en denkniveau.
 • Je kent de van toepassing zijnde gedragscodes en protocollen van Welzijn Lelystad en houdt je daaraan. Bijvoorbeeld: gedragscode Welzijn Lelystad, protocol AVG, meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Agressieprotocol etc.
 • Je hebt kennis van de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Lelystad.
 • Je hebt basiskennis van relevante wetgeving, met name de Wmo.
 • Je hebt een BHV diploma of je bent bereid deze te halen

Competenties

Wij werken conform de 10 competenties van het sociaal werk. Voor deze functie zijn specifiek de volgende competenties belangrijk:

 • Je kunt vragen en behoeften verhelderen.
 • Je kunt je bewegen tussen verschillende werelden en culturen. Je versterkt eigen kracht en zelfregie.

Op deze functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 4 en betreft een contract voor bepaalde tijd met kans op verlenging.  Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Edith van Hooff, officemanager Welzijn Lelystad. Heb je interesse dan ontvangen we graag je motivatiebrief met CV, deze kun je zenden t/m 14 maart 2023 aan Welzijn Lelystad, t.a.v. Brenda Bos, Postbus 2305, 8203 AH Lelystad of naar vacatures@welzijnlelystad.nl.

Gesprekken vinden plaats op 21 maart, we vragen je om hier rekening mee te houden.