Outreachend jongerenwerker met coordinerende taken 32 uur / week

Onze organisatie

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Wij werken voor alle inwoners van Lelystad, voor jong en oud, zonder onderscheid en zonder indicatie. Wij ondersteunen mensen dicht bij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief. Wij vinden een sterke sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. We brengen daarin vraag en aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doen we voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online. In alle werksoorten werken wij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.

Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het Sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad.

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen wij het sociaal beheer in de wijkcentra. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.

De functie en afdeling

Het jongerenwerk is proactief in het contact leggen met jongeren op diverse vindplaatsen. Vanuit het contact stimuleren zij jongeren richting talentontwikkeling en participatie. Het heeft tot doel om hindernissen voor het gebruik van voorzieningen te signaleren en daarbij drempels te verlagen. Het jongerenwerk benut de mogelijkheden die de stad te bieden heeft om jongeren hier volwaardig aan deel te laten nemen. Het jongerenwerk is daarmee tevens actief in het reageren op overlastsituaties om de veiligheid te bevorderen. Om het jongerenwerk een kader mee te geven richt het jongerenwerk zich op (potentieel) risicojongeren in de leeftijd van 10-23 jaar en zo preventief mogelijk.

Behalve je rol als jongerenwerker ben jij ook de persoon die een aantal taken voor het team coördineert. Je maakt planningen, stelt prioriteiten, motiveert medewerkers, monitor de werkzaamheden en signaleert eventuele knelpunten. Door jouw inzet verlopen de werkzaamheden in het team soepel. Dit doe je onder de verantwoording van de manager van de afdeling.

De werkzaamheden

Jongerenwerkers stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen indien nodig hun belangen, en geven grenzen aan. Het jongerenwerk biedt kansen voor jongeren om zich positief te ontwikkelen middels de volgende kerntaken:

 • Legt contact met jongeren door aan te sluiten bij hun leefwereld, bouwt aan een pedagogische relatie en activeert tot deelname aan bestaand aanbod van activiteiten en/of gebruikt het bestaande aanbod om jongeren zelf eigen activiteiten te laten ontplooien;
 • Draagt zorg voor toeleiding naar passende individuele ondersteuning en zorgt dat hindernissen voor deelname daaraan worden weggenomen;
 • Fungeert als intermediair tussen jongeren, buurtbewoners, ondernemers, gemeente Lelystad en overige betrokkenen om de verschillende leefwerelden dichter bij elkaar te brengen;
 • Onderhoudt een functioneel netwerk, zowel op het gebied van de jongeren alsook op het gebied van organisaties en netwerkpartners zoals de politie, BOA’s, de gemeente en het onderwijs.
 • Signaleert (zorgelijke) trends en heeft een proactieve rol om deze signalen met het netwerk te delen en hier acties op te zetten;
 • Weet onderlinge relaties tussen individuele jongeren en groepen te duiden, dat voor individuele hulpverlening aan jongeren van belang is.
 • Het aansturen, begeleiden en motiveren van het team van jongerenwerkers
 • Het maken en bewaken van de planningen
 • Monitoren van werkzaamheden en signaleren van eventuele knelpunten

De functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring die je met ons deelt en de bereidheid om ook van ons en je collega’s te leren;
 • Met beide voeten sta jij stevig in de maatschappij en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van jongerenproblematiek;
 • Lelystad roept bij jouw beelden op en je bent er geografisch en sociologisch mee bekend;
 • Contact leggen met mensen, hun vertrouwen winnen en niet terugdeinzen als het niet meteen lukt gaat jou gemakkelijk af;
 • De term groepsdynamiek roept bij jou gedachtes over een visie en aanpak op. Je kunt van invloed zijn, bent flexibel en hebt een groot improvisatievermogen;
 • Omgaan met conflictsituaties gaat je goed af, je bent creatief en je kunt iets betekenen voor moeilijk benaderbare groepen;
 • Werken in de avonduren, in het weekend en soms op een feestdag is voor jou geen punt.

Competenties

Wij werken conform de 10 competenties van het sociaal werk. Voor deze functie zijn specifiek de volgende competenties belangrijk:

 • Je kunt vragen en behoeften verhelderen.
 • Je werkt samen en versterkt netwerken.
 • Je kunt je bewegen tussen verschillende werelden en culturen. Je versterkt eigen kracht en zelfregie.

Arbeidsvoorwaarden.

Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing, schaal 9. Het betreft in eerste instantie een jaarcontract met kans op verlenging. Verder hebben wij een uitstekende pensioenregeling, een individueel keuzebudget van ruim 18% van je jaarsalaris en een persoonlijk loopbaanbudget. Schriftelijke reacties met cv kunnen gericht worden t/m 13 maart 2023 aan Welzijn Lelystad, postbus 2305, 8203 AH Lelystad t.a.v. Brenda Bos of per e-mail aan vacatures@welzijnlelystad.nl. Voor meer informatie kan er ook contact gezocht worden met Anthony Romijn a.romijn@welzijnlelystad.nl, manager van de afdeling.  De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 17 maart 2023.