Welzijn Lelystad zoekt per direct een jongerencoach 24-32 uur p/w

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Wij werken voor alle inwoners van Lelystad, voor jong en oud, zonder onderscheid en zonder indicatie. Wij ondersteunen mensen dichtbij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief. Wij vinden een sterke sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. We brengen daarin vraag en aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doen we voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online. In alle werksoorten werken wij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.

Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het Sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad.

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen wij het sociaal beheer in de wijkcentra. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.

De functie

Wij zoeken een jongerencoach. De jongerencoach van Welzijn Lelystad  kenmerkt zich door een laagdrempelig en toegankelijk ondersteuningsaanbod aan kwetsbare jongeren. Het aanbod varieert van een kortdurend advies en ondersteuning voor alle jongeren tot crisisinterventies en begeleiding gericht op onder meer dakloze jongeren en jongeren die (in het verleden) veelvuldig met politie en justitie in aanraking komen (recidivisten).

Hoofdactiviteiten

  • De jongerencoach zorgt voor het ontlasten van te zware taken;
  • De jongerencoach betrekt het sociaal netwerk in het vinden van oplossingen en perspectief voor de jongere;
  • De jongerencoach organiseert gespecialiseerde hulp wanneer nodig;
  • De jongerencoach werkt samen met de jongere in het versterken van het zelf oplossend vermogen van de jongere;
  • De jongerencoach onderhoud een breed netwerk van organisaties.

Profiel van de functie

Een afgeronde HBO-opleiding bijvoorbeeld MWD, SPH of CMV;

SKJ-registratie;

Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;  

Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen;

Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;

Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;

  • Je bent in staat om vragen en behoeften te verhelderen;
  • Je kunt eigen kracht en zelfregie versterken;
  • Je kunt aansturen op betrokkenheid en participatie;

Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing schaal 8 en betreft een tijdelijk contract t/m 31 december 2022 met kans op verlenging. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Michel Langereis (manager). Reacties met CV zenden t/m 20 januari 2022 aan Welzijn Lelystad, t.a.v. Brenda Bos, Postbus 2305, 8203 AH Lelystad of naar vacatures@welzijnlelystad.nl