Welzijnscoach

Welzijn Lelystad zoekt per direct voor de afdeling Buurtwerk een Welzijnscoach.
Uren in overleg!

Meedoen moet voor iedereen mogelijk kunnen zijn. Daarom richt Welzijn Lelystad zich op alle inwoners van Lelystad. We werken aan een stad waarbij inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en mee kunnen doen. Daarmee verkleinen we de kans op eenzaamheid en zorgen ervoor dat mensen minder snel een beroep moeten doen op allerlei zorgtrajecten. Om dat te bereiken werken we samen met andere organisaties in de keten van zorg, wonen en welzijn. Welzijn Lelystad is actief op vele plekken in de stad. We weten de weg in de buurt maar verkennen ook nieuwe paden.

Functieomschrijving

Algemene kenmerken

De Welzijnscoach (SCW3) richt zich middels diverse activiteiten op kwetsbare inwoners met als doel zorg te voorkomen dan wel zorg te verminderen.  De Welzijnscoach is een stevige netwerker die altijd op zoek is naar oplossingen in de sociale basis.

Hoofdactiviteiten

 • Werkt nauw samen met huisartsen in het kader van Welzijn op Recept 
 • Werkt in nauwe samenhang met de Sociaal wijkteams 
 • Organiseert zelf trainingen / cursussen die leiden tot (gedrag) verandering gericht op (positieve) gezondheid en bv leefstijl;
 • Biedt vraagverheldering en lichte individuele ondersteuning zodat de bewoner zelfstandig verder kan;
 • Organiseert netwerkbijeenkomsten in de wijk
 • Zet daartoe krachten uit de wijk in, dmv vrijwillige inzet, ervaringsdeskundigheid en stagiaires;
 • Verbindt individuele vraagstukken met bestaande activiteiten in de wijk zowel binnen als buiten Welzijn Lelystad;

Profiel van de functie

 • Een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld MWD, SPH of CMV
 • Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij
 • Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen
 • Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen
 • Je bent in staat om vragen en behoeften te verhelderen
 • Je kunt eigen kracht en zelfregie versterken
 • Je kunt aansturen op betrokkenheid en participatie

Op deze functie is de CAO Welzijn van toepassing schaal 8 en betreft een tijdelijk contract t/m 31 december 2022 met kans op verlenging.