Ik heb een uitkering

Wanneer je een WW- of WIA uitkering krijgt, mag je vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om je sociale contacten te onderhouden. Maar als je betaald werk zoekt, mag vrijwilligerswerk je reintegratie niet belemmeren.

Let er ook op dat niet al het werk vrijwilligerswerk is. Het UWV moet altijd beoordelen of het werk dat je gaat doen vrijwilligerswerk is. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het UWV op de hoogte is van je vrijwilligerswerk.

Ons advies:

  • Lees het dossier ‘Vrijwilligerswerk’ op www.uwv.nl
  • Vul een toestemmingsformulier in en stuur deze op naar je contactpersoon van het UWV
  • Als je een WW uitkering hebt is het belangrijk te wachten met het doen van vrijwilligerswerk tot je toestemming van het UWV hebt gehad
  • Je moet direct beschikbaar zijn voor betaalde arbeid. Bespreek dit met de organisatie waar je aan de slag gaat


Wajong en WWB

Wanneer je een Wajong- of WWB uitkering ontvangt mag je ook vrijwilligerswerk doen.
Ook hier heb je te maken met toestemming vragen bij de uitkerende instantie. Wij raden je aan contact op te nemen met de LelystadDoet. Zij kunnen een rol spelen in het aanvragen van toestemming. Ook kunnen zij zorgen voor extra begeleiding, ondersteuning en desgewenst inzet van een vrijwillige coach.