Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Als mantelzorger is het goed om er soms eens even uit te rusten of je zelf op te laden, waardoor de zorg beter volgehouden kan worden. Respijtzorg kan gaan om een paar uur, een dag of langer. Overname van zorg kan door vrijwilligers en/of professionals plaatsvinden.

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van die zorg. Maar dat is alleen mogelijk als die zorg op een verantwoorde manier kan worden overdragen. Respijtzorg is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen en kent vele vormen:

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang/besteding, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening zoals respijthuis.
 • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in de vertrouwde omgeving blijft.
 • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
 • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
 • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

In deze digitale respijtwijzer van Lelystad vindt u het brede aanbod aan respijtzorg.

Vergoedingen

Professionele respijtzorg wordt vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

 • Gemeente: als de persoon die u verzorgt Jeugdhulp of Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo-ondersteuning krijgt . Vraag de gemeente om meer informatie.
 • Zorgkantoor: als de persoon die u verzorgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt
 • Zorgverzekeraar: sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg – deels – binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie. Voor de WMO en WLZ gelden inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

PGB

De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).
Een PGB aanvragen kan bij gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Waar precies is afhankelijk van de wet waar de benodigde zorg onder valt. Hieronder leest u waar uw moet zijn voor uw aanvraag:

 • bij de gemeente: voor Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • bij de gemeente: voor Jeugdwet
 • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
 • bij de zorgverzekeraar: voor Zvw-, zorg – en wijkverpleegkundige

PGB en mantelzorg

De PGB-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zorg. In dat geval kunt u uit het PGB betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het PGB bedoeld is. De PGB-houder sluit hiervoor een contract met u af. Het is verstandig hiervoor een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken.
Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. www.pgb.nl
Voor meer informatie over PGB en Mantelzorg, klik dan op deze link .

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.