Vergoedingen

Professionele respijtzorg wordt vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

  • Gemeente: als de persoon die u verzorgt Jeugdhulp of Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo-ondersteuning krijgt . Vraag de gemeente om meer informatie.
  • Zorgkantoor: als de persoon die u verzorgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt
  • Zorgverzekeraar: sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg – deels – binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.

PGB

De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).
Een PGB aanvragen kan bij gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Waar precies is afhankelijk van de wet waar de benodigde zorg onder valt. Hieronder leest u waar uw moet zijn voor uw aanvraag:

  • bij de gemeente: voor Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • bij de gemeente: voor Jeugdwet
  • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
  • bij de zorgverzekeraar: voor Zvw-, zorg – en wijkverpleegkundige

PGB en mantelzorg

De PGB-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zorg. In dat geval kunt dat uit het PGB betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het PGB bedoeld is. De PGB-houder sluit hiervoor een contract met u af. Het is verstandig hiervoor een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken.
Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. www.pgb.nl
Voor meer informatie over PGB en Mantelzorg, klik dan op deze link .

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.