Soorten respijtzorg

Aanwezigheidszorg 24 uur

Bekijk aanbod

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod

Respijtzorg lichte inzet (zorg)vrijwilliger

Bekijk aanbod

Regelingen

Aanvullende verzekering

Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.

JW: Jeugdwet

Logeeropvang en dagbesteding voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg).

WLZ: Wet langdurige zorg

Logeeropvang en dagbesteding voor mensen die permanent (medisch) toezicht nodig hebben.

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.