Soorten respijtzorg

Aanwezigheidszorg

Bekijk aanbod

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod

Respijtzorg lichte inzet (zorg)vrijwilliger

Bekijk aanbod

Regelingen

Aanvullende zorgverzekering

Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.

JW: Jeugdwet

Logeeropvang en dagbesteding voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg).

WLZ: Wet langdurige zorg

Logeeropvang en dagbesteding voor mensen die permanent (medisch) toezicht nodig hebben.

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.