Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Voor aanvragen, ondersteuning en informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning en voor de aanvraag PGB voor WMO-ondersteuning, kunt u terecht bij uw gemeente via het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Sociaal wijkteam Lelystad Noordwest : 0320-745780
Sociaal wijkteam Lelystad Noordoost : 0320-745720
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidwest : 0320-745760
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidoost : 0320-745740

De medewerkers van het Sociaal wijkteam kennen de mogelijkheden die er in Lelystad zijn.

Soorten respijtzorg

Mogelijk d.m.v. deze regeling

Aanwezigheidszorg

Bekijk aanbod

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod