Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente.

Voor aanvragen, ondersteuning en informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning en voor de aanvraag PGB voor WMO-ondersteuning, kunt u terecht bij uw gemeente via het Sociaal wijkteam bij u in de buurt. Lelystad heeft vier sociaal wijkteams (Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost) en die kunt u bellen op het algemene telefoonnummer 0320-745720. Mailen kan ook: contact@wijkteamlelystad.nl

De medewerkers van het Sociaal wijkteam kennen de mogelijkheden die er in Lelystad zijn.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.

Soorten respijtzorg

Mogelijk d.m.v. deze regeling

Aanwezigheidszorg

Bekijk aanbod

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod