Logeeropvang voor mensen die permanent (medisch) toezicht nodig hebben.

Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

PGB – WLZ

Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u zelf hulp en ondersteuning regelen. Pas na toekenning van een bepaalde hulp kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN) of voor een pgb (persoonsgebonden budget):
• U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ – 088-789 10 00.
• U vraagt een pgb-Wlz aan bij het zorgkantoor. Zorgkantoor Flevoland (Gemeenten: Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde) Zwolle -038 456 78 88

Laat u goed informeren over de voor en nadelen van een pgb.

 

Een Wlz-indicatie aanvragen

Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar een instelling? Dan kunt u daarvoor een indicatie aanvragen. Uw indicatie geeft aan wat voor zorg u krijgt en wat voor vorm de zorg heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft veel informatie nodig over uw persoonlijke situatie, uw gezondheid en uw woonomstandigheden. U moet deze gegevens invullen op het aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag downloaden via Mijn Wlz-aanvraag. U kunt het formulier ook downloaden vanaf de website van het CIZ en per post opsturen.

 

Soorten respijtzorg

Mogelijk d.m.v. deze regeling

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod