Zorgverzekeraars die Mantelzorgondersteuning vergoeden

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Je kunt de volgende link gebruiken voor meer informatie: overzicht vergoeding zorgverzekeringen. Wij realiseren ons dat dit overzicht niet compleet is. De steeds veranderende voorwaarden in de aanvullende polissen maken het moeilijk dit overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Graag kijken we samen met u of mantelzorgvervanging in uw situatie vergoed wordt. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Pgb-Zvw

In de Zorgverzekeringswet wordt de zorg meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

• Uw indicatie wordt gesteld door een wijkverpleging (hbo-verpleegkundige).
• U vraagt een pgb-Zvw aan bij uw zorgverzekeraar.

Laat u goed informeren over de voor en nadelen van een pgb. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg – deels – binnen de aanvullende verzekering. Check uw polisvoorwaarden of vraag om meer informatie bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over Mantelzorg – Ondersteuning kunt u ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner (MEE Samen, Welzijn Lelystad Mantelzorgondersteuning en Mantelzorgmakelaar)

MEE Samen
Flever 
Zorgbelang
Wlz Client ondersteuning
Welzijn Lelystad – Informele zorg

Voor ondersteuning door een mantelzorgmakelaar
www.bmzm.nl
www.mantelzorg.nl

Soorten respijtzorg

Mogelijk d.m.v. deze regeling

Aanwezigheidszorg

Bekijk aanbod