Vanuit de Jeugdwet kunnen kinderen met een beperking, stoornis of aandoening in aanmerking komen voor logeeropvang, zorgboerderij of gastgezin. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden bij de gemeente. Maar ook dagbesteding (medisch kinderdagverblijf) en/of ondersteuning thuis.

Zorg in Natura (Zin)

U kunt ook voor zorg in natura kiezen. De gemeente Lelystad heeft met diverse aanbieders afspraken gemaakt. U krijgt dan de ondersteuning die u nodig heeft via een van deze hoofdaanbieders. U hoeft dan zelf minder administratieve zaken te regelen, dat doet de gemeente voor u. U kunt dus zelf kiezen of u zorg in natura wilt of een PGB.

Persoonsgebonden budget (PGB), wat houdt dat in?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u ondersteuning voor uzelf kunt inkopen.

Een combinatie van PGB en ZIN

Het is ook mogelijk een deel van de ondersteuning met een PGB in te kopen en een ander deel als zorg in natura te ontvangen.

Wilt u meer weten over Zin of het PGB en of u daarvoor in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met Jeugd Lelystad (JEL) via: 0320-215144 (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur) of info@jeugdlelystad.nl.

Ook kunt u kijken op www.lelystad.nl en www.svb.nl.

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij Lisa Lelystad.

Op de website www.pgb.nl vindt u veel handige informatie over het PGB.

Soorten respijtzorg

Mogelijk d.m.v. deze regeling

Dagbesteding

Bekijk aanbod

Logeeropvang

Bekijk aanbod