Aanbod

Kwintes - Activeringscentrum De Waterspiegel

Dagbesteding | maaltijdvoorzieningen | respijtzorg | DAC's | inloopvoorzieningen

Bekijk gegevens

InteraktContour - Dagbesteding

Activiteitencentra | dagbesteding | mantelzorg ondersteuning | mensen met niet-aangeboren hersenletsel | respijtzorg

Bekijk gegevens

Triade - Dagbesteding

Activiteitencentra | dagcentra | sociale werkvoorziening | verstandelijk gehandicapten | arbeidsmatige dagbesteding

Bekijk gegevens

Woonzorg Flevoland (WZF)

Gespecialiseerde verpleegkundige zorg | huishoudelijke ondersteuning | dagbesteding | dagbehandeling | zorgalarmering | warme maaltijden

Bekijk gegevens

Zorgboerderij FlevoZon

Dagbesteding | gezinshuizen | logeeropvang | respijtzorg | begeleiding | gedragsstoornissen | behandeling | kortdurend verblijf | Wmo

Bekijk gegevens

Zorgboerderij De Huif

Dagbesteding | zorgboerderij | binnen- en buitenactiviteiten

Bekijk gegevens

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld

Aangepaste vakanties | leer-werktrajecten | dagbesteding | begeleiding

Bekijk gegevens

Zorgboerderij Buiten Gewoon

Begeleiding | begeleid werken | dagbesteding

Bekijk gegevens

Zorgboerderij Groei-end

dagbesteding | dagactiviteiten | psychiatrische aandoeningen | stoornissen

Bekijk gegevens

Zorgboerderij Lelystad

Dagbesteding | mensen met een zorgvraag | begeleiding

Bekijk gegevens

Woonzorglocatie De Uiterton

Dagbesteding | dagbehandeling | psychogeriatrische zorg | respijtzorg | woon-zorgcentra | mantelzorgondersteuning

Bekijk gegevens

Woonzorglocatie De Bolder

Dagbesteding | individuele ondersteunende begeleiding | groepsbegeleiding | Verzorging | Verpleging

Bekijk gegevens

Zorgboerderij Pauze

dagbesteding | paardencoaching

Bekijk gegevens

Regelingen

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

Per persoon wordt bepaald wat de passende respijtzorg is.
Meer informatie

WLZ: Wet langdurige zorg

Logeeropvang en dagbesteding voor mensen die permanent (medisch) toezicht nodig hebben.
Meer informatie

JW: Jeugdwet

Logeeropvang en dagbesteding voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg).
Meer informatie