Mantelzorgondersteuning

Zorg je meer dan 8 uur per week voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend(in) of kennis? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar kan ook best belastend zijn. Misschien zorg je voor die ander en heb je daarnaast je eigen dagelijkse bezigheden, je hebt je gezin, werk of opleiding. Hoe combineer je dat allemaal?

Als mantelzorger kun je bij Welzijn Lelystad terecht voor informatie en advies, ondersteuning bij regeltaken en sociaal emotionele ondersteuning. Dat organiseren we zowel individueel als in groepsverband.  Uit ervaring weten we dat het risico dat je overbelast raakt minder zal zijn en je zult ook zien dat de zorg die je biedt beter is vol te houden.

Je kunt bij ons terecht voor
– Informatie en advies, met betrekking tot vragen over zorg en of wet- en regelgeving;     
– Individuele ondersteuning;   
– Lotgenotencontact;   
– Cursussen voor mantelzorgers o.a. voor naasten van mensen met dementie en NAH;  
– Vervangende zorg (respijtzorg) (tijdelijke overname zorg) door de inzet van vrijwilligers;  
– Praktische hulp, wij onderzoeken welke hulp in jouw situatie nodig is en nemen zo nodig
taken van je over of brengen je in contact met de juiste hulpverlener; 

Contact mantelzorgondersteuning