Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger zorg jij voor een naaste die (chronisch) ziek is. Dat doe je uit liefde of uit noodzaak. Naast je eigen dagelijkse bezigheden, de zorg voor je gezin, werk of opleiding. Welzijn Lelystad biedt je praktische hulp en ondersteuning.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Informatie en advies over zorggerelateerde vragen en/of vragen rondom wet- en regelgeving;
  • Individuele ondersteuning: bespreek samen met een mantelzorgconsulent wat je nodig hebt.
  • Lotgenotencontact: elkaar ontmoeten en praten met mensen die een vergelijkbare situatie zitten.
  • Cursussen over bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel en dementie, het vergroten van over een ziektebeeld, het uitwisselen ervaringen en leren hoe met de naaste om te gaan. Met de cursussen Mantelzorg in Balans en PPEP4ALL (voor het leren omgaan met een chronische aandoening) houd je grip op je leven.
  • Vervangende zorg (respijtzorg). Dankzij de inzet van een vrijwilliger heb je tijd voor jezelf. De vrijwilliger kent de mogelijkheden voor vervangende zorg.
  • Praktische hulp. Voor het aanvragen van de Wlz, Wmo, zorgverzekering, brengen we je in contact met een mantelzorg makelaar of met een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner.
  • Ondersteuning door vrijwilligers voor palliatieve terminale zorg thuis, patiĆ«ntsupport (begeleiding bij ziekenhuisafspraken) en maatjescontacten.

Goed om te weten: we zijn er voor iedereen in Lelystad. Onze hulp is gratis en je hoeft geen verwijzing van de (huis)arts te hebben.

 

Contact mantelzorgondersteuning