Organisatie

Directeur van Welzijn Lelystad is mevr. M. (Marieke) Voogt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en eenmaal hernoembaar zijn. De voordracht en benoeming van de leden geschiedt op basis van een door de Raad van Toezicht opgesteld profiel. Eén lid van de Raad wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Per balansdatum was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

NaamFunctie / specialismeBenoemdAftredend
Tjeerd van der ZwanVoorzitter01-01-202431-12-2027*
Marie-Louise BekhuisVicevoorzitter / Zorg- en cliëntparticipatie01-01-201831-12-2025
Antonius MerkelbachOR01-09-202331-08-2027*
Ine van LohuizenHRM01-11-202331-10-2027*
Peter HuijsmansFinanciën, verzekeringen en riskmanagement01-01-202131-12-2024*
* = herbenoembaar

Toezichtvisie stichting Welzijn Lelystad

De Raad van Toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Welzijn zoals verwoord in de statuten. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Welzijn de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënten centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.

Klik op deze link om de complete toezichtvisie te lezen. Kijk hier voor ons organisatieschema.