Organisatie

Directeur van Welzijn Lelystad is mevr. M. (Marieke) Voogt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • dhr. J. (Jan) Leentvaar, voorzitter
  • mevr. M.L.L. (Marie-Louise) Bekhuis
  • dhr. A. (Tony) Merkelbach
  • dhr. P. H.M. (Peter) Huijsmans
  • mevr. C. (Caroline) Bongers

Toezichtvisie stichting Welzijn Lelystad

De Raad van Toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Welzijn zoals verwoord in de statuten. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Welzijn de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënten centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.

Klik op deze link om de complete toezichtvisie te lezen. Kijk hier voor ons organisatieschema.