Organisatie

Marieke Voogt is directeur-bestuurder van Welzijn Lelystad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en het beleid van onze organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en eenmaal hernoembaar zijn. De voordracht en benoeming van de leden gaat met een door de Raad van Toezicht opgesteld profiel. Eén lid van de raad wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.

NaamFunctie / specialismeBenoemdAftredend
Tjeerd van der ZwanVoorzitter01-01-202431-12-2027*
Marie-Louise BekhuisVicevoorzitter / Zorg- en cliëntparticipatie01-01-201831-12-2025
Antonius MerkelbachOR01-09-202331-08-2027*
Ine van LohuizenHRM01-11-202331-10-2027*
Peter HuijsmansFinanciën, verzekeringen en riskmanagement01-01-202131-12-2024*
* = herbenoembaar

Toezichtvisie stichting Welzijn Lelystad

De Raad van Toezicht streeft ernaar om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. De raad ziet erop toe dat Welzijn de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders Hierbij staat altijd de positie van de cliënten (de inwoners van de gemeente Lelystad) centraal. Alle relevante belangen worden steeds zorgvuldig afgewogen.

Klik op deze link om de complete toezichtvisie te lezen. Kijk hier voor ons organisatieschema.