Jongeren > 12

Gezinswerker VO

De Gezinswerker VO werkt in het gezin om samen met ouders richting te geven aan de eigen regie om tot optimale ontwikkeling van de jeugdigen te komen. De gezinswerker kan ingezet worden door de ondersteuningsstructuur van school op het moment dat ouders (opvoed) vragen hebben. De Gezinswerker VO is vooral actief…

Lees meer

Maatje

Kun jij vanwege chronische ziekte, beperking of psychiatrische problemen wel een steuntje in de rug gebruiken bij het ondernemen van activiteiten? Ga dan op stap met een maatje. Een maatje is een vrijwilliger die één keer in de week een activiteit samen met jou doet, wat leuk is maar ook…

Lees meer

Jongin Lelystad – Digitale vraagbaak voor en door jongeren

Ben jij nieuwsgierig wat er allemaal in Lelystad te doen is? Dan moet je echt onze website checken. Die staat boordevol informatie voor jongeren in Lelystad over zeer verschillende onderwerpen maar je kunt er ook terecht voor gratis en anoniem advies. Jongin Lelystad is een online…

Lees meer

Jeugdpreventiewerk

Onze jeugdpreventiewerkers werken op alle scholen van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Lelystad en ook op het MBO-college. We zijn er voor jongeren die thuis in een vervelende situatie zitten. Dat kan komen door een echtscheiding bijvoorbeeld maar ook als een van de ouders een alcohol- of drugsprobleem hebben. Problemen…

Lees meer

Jongerencoach

De jongerencoach van Welzijn Lelystad ondersteunt jongeren in Lelystad tussen de 17 en 27 jaar bij verschillende vragen en problemen. Wij kunnen jou bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een baan, bij het oplossen van schulden, het aanvragen van studiefinanciering, het vinden van passende hulp bij psychische of sociale problemen.

Lees meer

Jongerenwerk

Op straat, op school en online. Daar speelt het jongerenwerk zich af en daar zijn de jongerenwerkers van Welzijn Lelystad dan ook te vinden. Onze jongerenwerkers zijn aanwezig waar jongeren zijn en ze hebben goede contacten met scholen, jeugd boa’s, politie en andere partners. Jongerenlokaal Jongeren willen ook graag…

Lees meer

Ondersteuning jonge mantelzorgers

Ook kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn. Zij verzorgen bijvoorbeeld hun ouder, broer of zus. Ben jij een jonge mantelzorger? Wat zijn jonge mantelzorgers? Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat ziek of gehandicapt is of een andere aandoening heeft. Dat heeft…

Lees meer

Heb je vragen?

  • Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.