Jeugdpreventiewerk

Onze jeugdpreventiewerkers zijn er voor jongeren die op school vastlopen door problemen in de thuissituatie. Een echtscheiding, persoonlijke problematiek van de ouders of financiële problemen hebben invloed op de prestaties op school en op het gedrag in de klas.

Jeugdpreventiewerker Maartje Brinkman legt in deze video uit wat het jeugdpreventiewerk kan betekenen.

Jongeren kunnen zelfstandig verder

Het streven is dat een jongere snel weer zelfstandig verder kan, maar soms is langdurige ondersteuning wenselijk. De jeugdpreventiewerkers is er voor de jongere, maar stemt af met school en het gezin en gaat ook op huisbezoek. Is er meer of andere hulp nodig? Dan zoeken we samen met ouders en leerlingen naar de juiste help. Het jeugdpreventiewerk coördineert de samenwerking tussen betrokken organisaties, informele steunnetwerken en Sociaal wijkteam.

Samenwerking met partners

Het team jeugdpreventiewerk is dagelijks te vinden op Porteum, Aeres VMBO, praktijkschool de Steiger, het Aurum College en MBO College Lelystad. Er is nauwe samenwerking met JEL, Leerplicht, MDF, GGZ, Veilig Thuis en Samen veilig. Binnen de scholen heeft het jeugdpreventiewerk een signalerende en adviserende functie.

Groepstrainingen in de klas

Naast de individuele ondersteuning geven we ook (klassikaal) groepstrainingen en organiseren we lotgenotencontactgroepen. Deze trainingen gaan over van weerbaarheid en het verminderen van faalangst.

Gecertificeerde mediacoaches

Jeugdpreventiewerk beschikt over gecertificeerde mediacoaches en heeft daarmee het keurmerk mediawijsheid in handen. Ben je benieuwd wat onze mediacoaches voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact via mediacoach@welzijnlelystad.nl.

Het team beschikt bovendien over onder meer gecertificeerde rouwbegeleiders, HeadUp- en GirlsTalk-trainers. Wil je het complete aanbod zien, scrol dan verder naar onderen.

Vragen? Stel ze gerust via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl

Aanbod Jeugdpreventiewerk

Online faalangstreductietraining

De training is ontwikkeld voor leerlingen die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in zeven sessies werkt aan het reduceren van zijn klachten. De deelnemer wordt geacht zelfstandig te kunnen lezen, opdrachten te kunnen maken en in zekere mate te kunnen reflecteren. Er…

Lees meer

Faalangstreductietraining (groep)

De training is ontwikkeld voor leerlingen die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in groepsverband werkt aan het reduceren van zijn klachten. Voor wie? Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Aantal deelnemers 5 tot 8 leerlingen. Door wie? 2 trainers (een JPW-er/ een…

Lees meer

Lotgenotengroep: Samen dragen

‘Samen dragen’ is een lotgenotengroep voor jongeren die te maken hebben met overlijden van een dierbare in hun nabije omgeving. Wanneer jongeren een verlies meemaken, is het goed als er een plek is waar ze hier over kunnen praten. Thuis zijn de ouders niet altijd beschikbaar door hun eigen verdriet…

Lees meer

Lotgenotengroep: Tussen twee huizen

‘Tussen twee huizen’ is een lotgenotengroep voor jongeren in een (v)echtscheidingssituatie. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten spreken de jongeren onder begeleiding van twee getrainde Jeugd preventiewerkers over hun ervaringen en hoe ze het beste kunnen omgaan met de veranderingen in hun leven door de scheiding. Door middel van verschillende werkvormen helpen…

Lees meer

Girls Talk

Girls’ Talk is een op maat gemaakt groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden. In de trainingen worden de meisjes begeleid in het maken van gezonde keuzes omtrent relaties en seksualiteit. Het weerbaar maken van meiden draagt bij aan het voorkomen van (online) seksuele grensoverschrijding en onbedoelde zwangerschap. Voor…

Lees meer

Girls Choice

Girls’ Choice is een interactief bordspel over relaties en seksualiteit voor meisjes. Het spellaat de meiden op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier praten over relaties en seksualiteit. Het wordt in groepsverband gespeeld, onder begeleiding van een spelbegeleider. In het spel komen vijf thema’s aan bod: seksualiteit en relaties, veilig…

Lees meer

Social media gastles (gastles, ouderavond, workshop)

De gastles (1 lesuur of blokuur) sociale media maakt kinderen en jongeren bewust van hun gedrag online en geeft praktische handvatten om het online leuk en veilig te houden. Thema’s die aan bod komen zijn: Wat zijn sociale media, wat gebruik je zelf, positieve en negatieve effecten, actuele media thema’s,…

Lees meer