Jeugdpreventiewerk

Onze jeugdpreventiewerkers werken op alle scholen van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Lelystad en ook op het MBO-college. We zijn er voor jongeren die thuis in een vervelende situatie zitten. Dat kan komen door een echtscheiding bijvoorbeeld maar ook als een van de ouders een alcohol- of drugsprobleem hebben. Problemen kunnen ook worden veroorzaakt doordat er thuis zorgen zijn over geld. Het is goed om daarover te praten. Want als dat niet kan, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Jongeren kunnen soms ziek thuisblijven, het leren gaat niet meer zo goed of leerlingen gedragen zich ineens anders en maken zelfs vaker ruzie. Meestal zien docenten alleen het vervelende gedrag terwijl zij niet weten wat er thuis allemaal aan de hand is terwijl dat wel goed is om te weten. Jeugdpreventiewerkers willen docenten maar ook mentoren daarbij helpen zodat zij niet overbelast raken. Wat we samen heel graag willen is dat de klas een veilige omgeving blijft. We denken op die manier ook te kunnen voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan.

Die ondersteuning van ons team jeugdpreventiewerk (JPW) is erop gericht dat de jongere en ouders zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunnen. Naast de individuele ondersteuning worden er ook (klassikaal) groepstrainingen gegeven. Op deze video legt onze jeugdpreventiewerker Maartje Brinkman uit wat het jeugdpreventiewerk voor jou maar eventueel ook voor je ouders kan betekenen.

Jeugdpreventiewerk beschikt over gecertificeerde mediacoaches en heeft daarmee het keurmerk mediawijsheid in handen. Ben je benieuwd wat onze mediacoaches voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Welzijn Lelystad. Je kunt ook een mail sturen naar mediacoach@welzijnlelystad.nl. Naast dit aanbod beschikt het team bovendien over onder meer gecertificeerde rouwbegeleiders, HeadUp- en GirlsTalk-trainers. Wil je het complete aanbod zien, scrol dan verder naar onderen.

Heb je een keuze gemaakt en wil graag meer informatie, stuur dan een mail naar jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl

Aanbod Jeugdpreventiewerk

Online faalangstreductietraining

De training is ontwikkeld voor leerlingen die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in zeven sessies werkt aan het reduceren van zijn klachten. De deelnemer wordt geacht zelfstandig te kunnen lezen, opdrachten te kunnen maken en in zekere mate te kunnen reflecteren. Er…

Lees meer

Faalangstreductietraining (groep)

De training is ontwikkeld voor leerlingen die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in groepsverband werkt aan het reduceren van zijn klachten. Voor wie? Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Aantal deelnemers 5 tot 8 leerlingen. Door wie? 2 trainers (een JPW-er/ een…

Lees meer

Lotgenotengroep: Samen dragen

‘Samen dragen’ is een lotgenotengroep voor jongeren die te maken hebben met overlijden van een dierbare in hun nabije omgeving. Wanneer jongeren een verlies meemaken, is het goed als er een plek is waar ze hier over kunnen praten. Thuis zijn de ouders niet altijd beschikbaar door hun eigen verdriet…

Lees meer

Lotgenotengroep: Tussen twee huizen

‘Tussen twee huizen’ is een lotgenotengroep voor jongeren in een (v)echtscheidingssituatie. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten spreken de jongeren onder begeleiding van twee getrainde Jeugd preventiewerkers over hun ervaringen en hoe ze het beste kunnen omgaan met de veranderingen in hun leven door de scheiding. Door middel van verschillende werkvormen helpen…

Lees meer

Girls Talk

Girls’ Talk is een op maat gemaakt groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden. In de trainingen worden de meisjes begeleid in het maken van gezonde keuzes omtrent relaties en seksualiteit. Het weerbaar maken van meiden draagt bij aan het voorkomen van (online) seksuele grensoverschrijding en onbedoelde zwangerschap. Voor…

Lees meer

Girls Choice

Girls’ Choice is een interactief bordspel over relaties en seksualiteit voor meisjes. Het spellaat de meiden op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier praten over relaties en seksualiteit. Het wordt in groepsverband gespeeld, onder begeleiding van een spelbegeleider. In het spel komen vijf thema’s aan bod: seksualiteit en relaties, veilig…

Lees meer

Social media gastles (gastles, ouderavond, workshop)

De gastles (1 lesuur of blokuur) sociale media maakt kinderen en jongeren bewust van hun gedrag online en geeft praktische handvatten om het online leuk en veilig te houden. Thema’s die aan bod komen zijn: Wat zijn sociale media, wat gebruik je zelf, positieve en negatieve effecten, actuele media thema’s,…

Lees meer