Online faalangstreductietraining

De training is ontwikkeld voor leerlingen die lichte faalangstige klachten hebben. De training is preventief van aard, waarbij de leerling in zeven sessies werkt aan het reduceren van zijn klachten.

De deelnemer wordt geacht zelfstandig te kunnen lezen, opdrachten te kunnen maken en in zekere mate te kunnen reflecteren. Er dient per deelnemende leerling een inschatting gemaakt te worden, rekening houdend met de indicaties en contra-indicaties.

Vanwege deze inschatting is de training niet toegankelijk op ‘open inschrijving’. Een JPW-er dient eerst de afweging te maken en eerdergenoemde (contra-) indicaties af te wegen. Afhankelijk van de boordeling bepaalt de JPW-er of de leerling wordt ingeschreven/ toegang krijgt tot de online training.

Voor wie?

Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aantal deelnemers

Individueel

Door wie?

JPW-er

Duur van de training

De training bestaat uit 7 sessies. De duur van de training hangt af van de motivatie van de leerling en hoe serieus de opdrachten gemaakt worden.

Aanmelden

  • Gegevens leerling

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Gegevens ouders/verzorgers