Downloads

Onderzoek Oog voor samenwerken

Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad onderzochten de kansen voor samenwerking tussen informele en formele zorg in de intramurale zorg. Dit is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Download

Dienstencatalogus

Welzijn Lelystad werkt aan geluk. We richten ons op het welzijn van de jeugd en van volwassenen in Lelystad. Dat doen we door mensen met elkaar te verbinden, ze te stimuleren hun eigen keuzes te maken, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Je leest er alles over…

Download