Downloads

Activiteitenkalender Week tegen Eenzaamheid

Samen sporten, naar het theater gaan of een andere leuke activiteit doen. Wil jij graag meer contact met anderen? In de Week tegen Eenzaamheid zijn er allemaal leuke activiteiten waarbij je anderen kunt ontmoeten. Je vindt ze in de activiteitenkalender.

Download

Toolkit publiekscampgagne “Eén tegen Eenzaamheid”

Voor de publiekscampagne en Week tegen Eenzaamheid is een speciale campagnetoolkit ingericht. Meer dan helft van de 75+’ers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Het aantal eenzame ouderen is de afgelopen jaren toegenomen. Als we deze trend niet doorbreken, zijn er in 2030 meer dan een miljoen eenzame ouderen.

Download

Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht van de Stichting Welzijn Lelystad ziet de Raad van Toezicht als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. Deze toezichtvisie is onderdeel van de toezichtverantwoordelijkheid.

Download

Vrijwilligersbeleid

Samen met de beroepskracht staat Welzijn Lelystad voor kwaliteit en continuïteit van haar dienstverlening. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, zeker niet bij de werkzaamheden van Welzijn Lelystad waar veel mensen afhankelijk zijn van de continuïteit van de aangeboden activiteiten en diensten. Om dit te waarborgen is het van belang afspraken te maken.

Download

Klokkenluidersregeling

Welzijn Lelystad acht het van groot belang dat medewerkers en derden op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van onregelmatigheden in onze organisatie.

Download