Ik zoek hulp

Klokkenluidersregeling

Welzijn Lelystad acht het van groot belang dat medewerkers en derden op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van onregelmatigheden in onze organisatie.

Download