Volwassenen

Buurtbemiddeling

Irritatie, overlast, conflicten, burenruzies Je huis is je thuis, de plek waar je jezelf kunt zijn en tot rust komt. Soms wordt die rust verstoord, bijvoorbeeld door lawaai van de buren. Vaak helpt het om daar met de buren over te praten, soms lukt dat niet. Irritaties over en weer…

Lees meer

Buurtkamers

Ben je wel eens in een Buurtkamer geweest? Als je behoeft hebt aan contact moet je er echt eens naar toe. Er is er vast een bij je in de buurt. Maak vooraf wel eerst even een afspraak, dan weten we dat je komt. De Buurtkamer is een plek…

Lees meer

Buurtwerk

Voel jij je eenzaam, ben je gespannen, ervaar je een probleem maar weet je niet hoe dit op te lossen? De buurtwerker is er voor jou en ook dicht bij je in de buurt. Je kan bij het Buurtwerk terecht voor dagbesteding in de Buurtkamer, het…

Lees meer

Huis voor Taal

Bij Huis voor Taal moet je zijn als je de Nederlandse taal beter wil spreken of schrijven. Mensen die onze taal niet goed begrijpen of niet zo goed kunnen lezen, willen we heel graag helpen om dat te verbeteren. We zijn er niet alleen voor mensen uit een ander land…

Lees meer

Huisbezoek Ouderen

Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Als Welzijn Lelystad willen we graag een steuntje in de rug bieden en…

Lees meer

Maatje

Heb jij wel eens nagedacht om de hulp in te roepen van zorgvrijwilliger oftewel een maatje? Dan ben je in goede handen bij een van onze zorgvrijwilligers. Wij noemen deze vrijwilligers ‘maatjes’. Mensen die een maatje nodig hebben, hebben vaak weinig contact met anderen maar sommigen zijn ook echt…

Lees meer

Mantelzorgondersteuning

Zorg je meer dan 8 uur per week voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend(in) of kennis? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar kan ook best belastend zijn. Misschien zorg je voor die ander en heb je daarnaast je eigen dagelijkse bezigheden, je hebt je gezin,…

Lees meer

Ondersteunend sociaal beheer in wijkcentra

Je bent er vast wel een keer binnen geweest. In de Hanzeborg of de Atolplaza,in de Waterbever of de Dukdalf of in wijkcentrum Zuiderzee in het oudste deel van de stad. In elk stadsdeel is een wijkcentrum. Dan is het je vast wel opgevallen dat deze centra voor diverse doeleinden…

Lees meer

Sociaal wijkteam

De plek waar je als inwoner terecht kunt met vragen op het gebied van ondersteuning, dagbesteding, leefbaarheid, veiligheid, cursusaanbod, activiteiten en ontmoeting. Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Heb je ondersteuning nodig bij praktische zaken, zoals het huishouden of vervoer? Wil je actief blijven of heb je zelf een…

Lees meer

Sociale kring

Ieder mens heeft behoefte aan sociale contacten. Door sociale contacten functioneer je beter. Je durft ook meer omdat je samen iets kunt ondernemen. Het geeft je meer zelfvertrouwen. En zoals iemand uit een Sociale kring zegt: “Sociale contacten maken je blij”. Voor veel mensen is het aangaan van sociale contacten…

Lees meer

Vervoersdienst ANWB Automaatje

Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor te veel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de mensen! ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine…

Lees meer

Vervoersdienst De Opstap

Niet iedereen kan beschikken over eigen vervoer. De Opstap biedt daarvoor een oplossing. Wil je ergens naar toe maar heb je zelf geen vervoer? Neem dan contact met ons op. Onze vervoerservice De Opstap richt zich vooral op inwoners van Lelystad met mobiliteitsproblemen. De Opstap is beschikbaar van maandag t/m…

Lees meer

Vluchtelingenwerk

Ben jij gevlucht uit je land uit vrees voor geweld of erger nog voor je leven? De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe of uit staten waar grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Ons team vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen zodra zij huisvesting hebben in Lelystad totdat ze…

Lees meer

Vrijwillige palliatieve/terminale zorg en respijtzorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt, kan je behoefte hebben aan een luisterend oor en aan emotionele ondersteuning. Naast de ondersteuning van huisarts en thuiszorg kun je een beroep doen op vrijwilligers van Welzijn Lelystad. Als je voor een ernstig zieke naaste zorgt kan dat zwaar zijn.

Lees meer

Welzijn op Recept

Misschien herken je dit wel? Dat je door vervelende omstandigheden of een ingrijpende gebeurtenis lichamelijke klachten hebt die ervoor zorgen dat je helemaal niet lekker in je vel zit. Gewoonlijk gaan mensen met die klachten naar de huisarts. Ons team buurtwerkers werkt samen met huisartsen om samen te onderzoeken of…

Lees meer

Patiëntsupport

Het project patiëntsupport is opgezet om patiënten bij een bezoek aan een arts c.q. zorgverlener de gelegenheid te bieden zich te laten begeleiden door een getrainde vrijwilliger (maatje). Het doel is dat hierdoor de communicatie met de zorgverlener verbetert. “Patiënten hebben vaak moeite in de communicatie met een arts doordat ze al gespannen…

Lees meer

Heb je vragen?

  • Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.