Volwassenen

Buurtbemiddeling

Irritatie, overlast, conflicten, burenruzies Je huis is je thuis, de plek waar je jezelf kunt zijn en tot rust komt. Soms wordt die rust verstoord, bijvoorbeeld door lawaai van de buren. Vaak helpt het om daar met de buren over te praten, soms lukt dat niet. Irritaties over en weer…

Lees meer

Buurthub

De Buurthub staat voor ontmoeting, hulp en samenwerking. Het is een plek waar wijkbewoners altijd kunnen binnenlopen, elkaar ontmoeten, informatie ophalen en deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de organisaties en wijkbewoners zelf! In de Buurthub zijn professionals van Welzijn Lelystad, Centrada, Werkbedrijf Lelystad, de gemeente en andere organisaties…

Lees meer

Buurtkamers

Ieder stadsdeel heeft ook een buurtkamer: een plek waar inwoners elkaar ontmoeten. Je bent welkom om gewoon eens binnen te stappen voor een kopje koffie of thee. Er zijn activiteiten waar je aan mee kunt doen, maar veel mensen nemen ook hun eigen spullen mee. Een puzzel, een puzzelboekje of…

Lees meer

Buurtwerk

De buurtwerkers zijn de ogen en de oren van de wijk. Ze weten wat er speelt, letten op of er zorg nodig is en helpen bewoners met leuke ideeën voor de buurt op weg. Fietsend door de wijken van Lelystad knopen ze een praatje aan. Gewoon om te kijken hoe…

Lees meer

Gezinswerker VO

De Gezinswerker VO werkt in het gezin om samen met ouders richting te geven aan de eigen regie om tot optimale ontwikkeling van de jeugdigen te komen. De gezinswerker kan ingezet worden door de ondersteuningsstructuur van school op het moment dat ouders (opvoed) vragen hebben. De Gezinswerker VO is vooral actief…

Lees meer

Huis voor Taal

Huis voor Taal is er voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil spreken of schrijven. Mensen die uit een ander land komen, maar ook Nederlanders die de taal beter willen leren spreken en schrijven. n het Huis voor Taal is oefenmateriaal aanwezig. Er zijn ook computers waarop je kunt…

Lees meer

Huisbezoek Ouderen

Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Als Welzijn Lelystad willen we graag een steuntje in de rug bieden en…

Lees meer

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger zorg jij voor een naaste die (chronisch) ziek is. Dat doe je uit liefde of uit noodzaak. Naast je eigen dagelijkse bezigheden, de zorg voor je gezin, werk of opleiding. Welzijn Lelystad biedt je praktische hulp en ondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor: Informatie en advies over…

Lees meer

Ondersteunend sociaal beheer in wijkcentra

Je bent er vast wel een keer binnen geweest. In de Hanzeborg of de Atolplaza,in de Waterbever of de Dukdalf of in wijkcentrum Zuiderzee in het oudste deel van de stad. In elk stadsdeel is een wijkcentrum. Dan is het je vast wel opgevallen dat deze centra voor diverse doeleinden…

Lees meer

Samen oplopen

Heb jij in je gezin veel zorgen dan kan het fijn zijn als een vrijwilliger samen met jou oploopt. De vrijwilliger De gezinsvrijwilliger komt langdurig eens per week of twee weken langs om jou met van alles te helpen, zoals: Het op orde maken van je papierenHet opvoeden van je…

Lees meer

Sociaal wijkteam

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Kun je wel wat hulp gebruiken bij praktische zaken, zoals het huishouden of vervoer? Wil je actief blijven of heb je een idee om de buurt te verbeteren? Ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Het sociaal wijkteam is er voor jou.

Lees meer

Steunouder

Er zijn situaties of omstandigheden waarbij je als ouder terug wil vallen op je netwerk. Alleen is dit het helaas niet altijd mogelijk. Dan is het goed om te weten dat er steunouders zijn. Dit zijn vrijwilligers die met liefde jouw kind opvangen zodat jij even op adem kunt komen.

Lees meer

Steuntje in de rug nodig? Wij zijn er voor jou

De zorgvrijwilligers van Welzijn Lelystad kunnen je helpen als je tijdelijk hulp nodig hebt. Zo zijn er maatjes die bij je thuis op bezoek komen om je te helpen bij alledaagse bezigheden. Ook zijn er zorgvrijwilligers om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, zodat zij even op adem kunnen komen. Maatjesproject Het…

Lees meer

Vervoersdienst ANWB Automaatje

Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Maak gerust gebruik van ANWB AutoMaatje. Deze vervoerservice draait volledig op vrijwillige chauffeurs. Zij gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding ((€0,35) per kilometer en eventuele parkeerkosten aan de vrijwillige chauffeur. Het vervoer beperkt…

Lees meer

Vervoersdienst De Opstap

Niet iedereen kan beschikken over eigen vervoer. De Opstap biedt daarvoor een oplossing. Wil je ergens naar toe maar heb je zelf geen vervoer? Neem dan contact met ons op. Onze vervoerservice De Opstap richt zich vooral op inwoners van Lelystad in de leeftijdscategorie 55+ met een mobiliteitsbeperking. De Opstap…

Lees meer

Vluchtelingenwerk

Ben jij gevlucht uit je land en zoek je hulp bij het opbouwen van je leven in Nederland? Dan kan vluchtelingenwerk je hierbij misschien helpen. Ons team vluchtelingenwerk ondersteunt statushouders gedurende 1 jaar vanaf het moment van huisvesting in Lelystad tot een jaar daarna. Na het jaar maatschappelijke begeleiding kun…

Lees meer

Vrijwillige palliatieve/terminale zorg en respijtzorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt, kan je behoefte hebben aan een luisterend oor en aan emotionele ondersteuning. Naast de ondersteuning van huisarts en thuiszorg kun je een beroep doen op vrijwilligers van Welzijn Lelystad. Als je voor een ernstig zieke naaste zorgt kan dat zwaar zijn.

Lees meer

Welzijnscoach

Andere mensen leren kennen, een hobby oppakken of meedoen met een activiteit bij jou in de buurt. De welzijnscoaches van Welzijn Lelystad kijken graag samen met jou wat bij je past. Ze hebben een goed overzicht van alle activiteiten, initiatieven, verenigingen en (zorg)organisaties in Lelystad. ‘Wij zijn de wegwijzers en…

Lees meer

Patiëntsupport

Als een patiënt naar het ziekenhuis moet of andere zorgafspraken heeft, dan is het prettig dat er iemand meegaat. Maak gerust gebruik van Patiëntsupport. Dit zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die met bewoners en cliënten meegaan naar het ziekenhuis, ook buiten Lelystad. Deze vrijwilligers bieden steun en helpen om alle informatie…

Lees meer

Heb je vragen?

  • Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.