Volwassenen

Buurtbemiddeling

Irritatie, overlast, conflicten, burenruzies Je huis is je thuis, de plek waar je jezelf kunt zijn en tot rust komt. Soms wordt die rust verstoord, bijvoorbeeld door lawaai van de buren. Vaak helpt het om daar met de buren over te praten, soms lukt dat niet. Irritaties over en weer…

Lees meer

Buurthub

De Buurthub staat voor ontmoeting, hulp en samenwerking. Het is een plek waar wijkbewoners altijd kunnen binnenlopen, elkaar ontmoeten, informatie ophalen en deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de organisaties en wijkbewoners zelf! In de Buurthub zijn professionals van Welzijn Lelystad, Centrada, Werkbedrijf Lelystad, de gemeente en andere organisaties…

Lees meer

Buurtkamers

Ben je wel eens in een buurtkamer geweest? Als je behoefte hebt aan contact moet je er echt eens naar toe. Er is er vast een bij je in de buurt. De buurtkamer is een plek waar je mensen uit jouw wijk kunt ontmoeten en waar je aan verschillende…

Lees meer

Buurtwerk

De buurtwerkers in de wijk staan dicht bij de bewoners. Al fietsend zijn zij zichtbaar in de wijk en op de verschillende ontmoetingsplekken.  Zij zijn het aanspreekpunt jouw wijk. Heb je een leuk idee voor jouw buurt? Maak je je zorgen maken om bijvoorbeeld een buurtbewoner? Of zoek je de…

Lees meer

Gezinswerker VO

De Gezinswerker VO werkt in het gezin om samen met ouders richting te geven aan de eigen regie om tot optimale ontwikkeling van de jeugdigen te komen. De gezinswerker kan ingezet worden door de ondersteuningsstructuur van school op het moment dat ouders (opvoed) vragen hebben. De Gezinswerker VO is vooral actief…

Lees meer

Huis voor Taal

Bij Huis voor Taal moet je zijn als je de Nederlandse taal beter wil spreken of schrijven. Mensen die onze taal niet goed begrijpen of niet zo goed kunnen lezen, willen we heel graag helpen om dat te verbeteren. We zijn er niet alleen voor mensen uit een ander land…

Lees meer

Huisbezoek Ouderen

Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Als Welzijn Lelystad willen we graag een steuntje in de rug bieden en…

Lees meer

Mantelzorgondersteuning

Zorg je meer dan 8 uur per week voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend(in) of kennis? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar kan ook best belastend zijn. Misschien zorg je voor die ander en heb je daarnaast je eigen dagelijkse bezigheden, je hebt je gezin,…

Lees meer

Ondersteunend sociaal beheer in wijkcentra

Je bent er vast wel een keer binnen geweest. In de Hanzeborg of de Atolplaza,in de Waterbever of de Dukdalf of in wijkcentrum Zuiderzee in het oudste deel van de stad. In elk stadsdeel is een wijkcentrum. Dan is het je vast wel opgevallen dat deze centra voor diverse doeleinden…

Lees meer

Samen oplopen

Heb jij in je gezin veel zorgen dan kan het fijn zijn als een vrijwilliger samen met jou oploopt. De vrijwilliger De gezinsvrijwilliger komt langdurig eens per week of twee weken langs om jou met van alles te helpen, zoals: Het op orde maken van je papierenHet opvoeden van je…

Lees meer

Sociaal wijkteam

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Kun je wel wat hulp gebruiken bij praktische zaken, zoals het huishouden of vervoer? Wil je actief blijven of heb je een idee om de buurt te verbeteren? Ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Het sociaal wijkteam is er voor jou.

Lees meer

Steunouder

De zorg voor kinderen kan soms erg zwaar zijn. Zo nu en dan heb je even rust nodig. Dan kan het inzetten van een steunouder fijn zijn. Jouw kind krijgt bij de steunouder aandacht en jij hebt dan tijd voor jezelf. Je kunt als ouder de zorg voor je kind…

Lees meer

Steuntje in de rug nodig? Wij zijn er voor jou

De zorgvrijwilligers van Welzijn Lelystad kunnen je helpen als je tijdelijk hulp nodig hebt. Zo zijn er maatjes die bij je thuis op bezoek komen om je te helpen bij alledaagse bezigheden. Ook zijn er zorgvrijwilligers om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, zodat zij even op adem kunnen komen. Maatjesproject Het…

Lees meer

Vervoersdienst ANWB Automaatje

Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor te veel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de mensen! ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine…

Lees meer

Vervoersdienst De Opstap

Niet iedereen kan beschikken over eigen vervoer. De Opstap biedt daarvoor een oplossing. Wil je ergens naar toe maar heb je zelf geen vervoer? Neem dan contact met ons op. Onze vervoerservice De Opstap richt zich vooral op inwoners van Lelystad in de leeftijdscategorie 55+ met een mobiliteitsbeperking. De Opstap…

Lees meer

Vluchtelingenwerk

Ben jij gevlucht uit je land en zoek je hulp bij het opbouwen van je leven in Nederland? Dan kan vluchtelingenwerk je hierbij misschien helpen. Ons team vluchtelingenwerk ondersteunt statushouders gedurende 1 jaar vanaf het moment van huisvesting in Lelystad tot een jaar daarna. Na het jaar maatschappelijke begeleiding kun…

Lees meer

Vrijwillige palliatieve/terminale zorg en respijtzorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt, kan je behoefte hebben aan een luisterend oor en aan emotionele ondersteuning. Naast de ondersteuning van huisarts en thuiszorg kun je een beroep doen op vrijwilligers van Welzijn Lelystad. Als je voor een ernstig zieke naaste zorgt kan dat zwaar zijn.

Lees meer

Welzijn op Recept

Misschien herken je dit wel? Dat je door vervelende omstandigheden of een ingrijpende gebeurtenis lichamelijke klachten hebt die ervoor zorgen dat je helemaal niet lekker in je vel zit. Gewoonlijk gaan mensen met die klachten naar de huisarts. Ons team buurtwerkers werkt samen met huisartsen om samen te onderzoeken of…

Lees meer

Patiëntsupport

Het project patiëntsupport is opgezet om patiënten bij een bezoek aan een arts c.q. zorgverlener de gelegenheid te bieden zich te laten begeleiden door een getrainde vrijwilliger (maatje). Het doel is dat hierdoor de communicatie met de zorgverlener verbetert. “Patiënten hebben vaak moeite in de communicatie met een arts doordat ze al gespannen…

Lees meer

Heb je vragen?

  • Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.