Vrijwillige palliatieve/terminale zorg en respijtzorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt, kan je behoefte hebben aan een luisterend oor en aan emotionele ondersteuning. Naast de ondersteuning van huisarts en thuiszorg kun je een beroep doen op vrijwilligers van Welzijn Lelystad. Als je voor een ernstig zieke naaste zorgt kan dat zwaar zijn. De vrijwilligers kunnen je ondersteunen bijvoorbeeld om bij je zieke partner te zijn zodat jij als mantelzorger, een tijd voor jezelf heeft. 

Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor en kunnen je emotioneel ondersteunen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning. Ze ‘zijn er’ voor een ander in de laatste levensfase. Of als je je zieke naaste niet alleen durft te laten, bijvoorbeeld wanneer je zorg hebt voor je partner met dementie. Vrijwilligers kunnen dan gezelschap bieden, zodat je ruimte en tijd hebt voor jezelf. Onze vrijwilligers zijn geschoold en volgen regelmatig bijeenkomsten om hun vaardigheden op peil te houden.