Visie

Welzijn Lelystad, een zorg minder.

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Wij werken voor alle inwoners van Lelystad, voor jong en oud, zonder onderscheid en zonder indicatie. Wij ondersteunen mensen dichtbij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief.

Vroeger losten we als gemeenschap veel problemen samen op. In de huidige samenleving is iets voor elkaar doen echter niet altijd meer vanzelfsprekend . Juist daarom is een sterke en brede sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. We brengen daarin vraag een aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doen we voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online.

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen wij het sociaal beheer in de wijkcentra. In alle werksoorten werken wij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.

Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het Sociaal wijkteam wat er nodig is. In het sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.

Als je er vroeg bij bent is het sneller opgelost. Daarmee bedoelen we dat investeren in de sociale basis kan helpen te voorkomen dat problemen verergeren of uit de hand lopen, waardoor zwaardere zorg moet worden ingezet. Wij willen laten zien dat een euro geïnvesteerd in welzijnswerk leidt tot maatschappelijk rendement. Welzijn voorkomt zorg!

Marieke Voogt, directeur-bestuurder