Effect van ons werk

We weten wel dat het welzijnswerk bijdraagt aan het algehele geluk van inwoners. Dat inwoners daardoor minder (geïndiceerde) zorg nodig hebben, meer sociale contacten opbouwen en/of beter in staat zijn langer de zorg voor een partner vol te houden als het bijvoorbeeld gaat om mantelzorgers.

Dat we dit meer willen onderbouwen, spreekt voor zich. Op welke manier kunnen we laten zien wat de impact van ons werk is? Niet alleen voor de verantwoording naar onze opdrachtgever maar ook vanuit onze eigen motivatie om te kunnen blijven leren en ontwikkelen. Met de sociale impactmeter zetten we een eerste stap. Download gerust de documenten op deze pagina.