Buurtbemiddeling

Irritatie, overlast, conflicten, burenruzies

Je huis is je thuis, de plek waar je jezelf kunt zijn en tot rust komt. Soms wordt die rust verstoord, bijvoorbeeld door lawaai van de buren. Vaak helpt het om daar met de buren over te praten, soms lukt dat niet. Irritaties over en weer kunnen dan leiden tot hoogoplopende conflicten. Daardoor voel je je thuis misschien niet meer zo op je gemak. Als het niet lukt problemen met de buren samen uit te praten, kan buurtbemiddeling misschien helpen.

Buurtbemiddeling betekent dat je met de buren aan tafel gaat zitten. Buurtbemiddelaars helpen je bij het gesprek. Zij zorgen dat het gesprek op gang komt en dat je samen goede afspraken maakt. Buurtbemiddelaars kiezen geen partij, geven geen oordeel, maar helpen jou en de buren om zelf samen een goede oplossing te vinden voor jouw probleem.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die een speciale opleiding hebben gevolgd. Ze kunnen goed luisteren en hebben een geheimhoudingsplicht. De hulp van buurtbemiddeling is kosteloos.