Ondersteunend sociaal beheer in wijkcentra

Je bent er vast wel een keer binnen geweest. In de Hanzeborg of de Atolplaza,in de Waterbever of de Dukdalf of in wijkcentrum Zuiderzee in het oudste deel van de stad. In elk stadsdeel is een wijkcentrum. Dan is het je vast wel opgevallen dat deze centra voor diverse doeleinden worden gebruikt. Er vinden activiteiten plaats zoals ook wel in buurthuizen gebeurt, in sommige wijkcentra zijn scholen gevestigd en wonen senioren met veel plezier.

Het dagelijks beheer van de genoemde 5 wijkcentra is de verantwoordelijkheid van Welzijn Lelystad. Het team bestaat uit 10 medewerkers. Zij zijn professioneel opgeleid en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen als Bedrijfshulpverlening (BHV) en ze beschikken over een Verklaring Sociale Hygiƫne. Daarnaast zijn de medewerkers geschoold in omgang met diverse doelgroepen. Onze beheerders spelen een heel belangrijke rol als stagebegeleider van studenten van het MBO-college in Lelystad. Veel van deze studenten zouden, als deze stageplaatsen er niet waren, zeer waarschijnlijk zonder startkwalificatie van school zijn gegaan.

Wat ook belangrijk is om te weten is dat elke inwoner van Lelystad gebruik kan maken van de wijkcentra in de stad. We beschikken over uitstekende faciliteiten om te overleggen of activiteiten te organiseren. Veel organisaties die nu al gebruik maken van die mogelijkheden kunnen dat beamen. We zouden het echter toejuichen als bewoners meer gebruik zouden gaan maken van de wijkcentra. Iedereen is van harte welkom!

Kijk op een van de wijkcentra en ziet de verschillende activiteitenoverzichten om een beeld te krijgen van wat er allemaal in een wijkcentrum wordt georganiseerd.