Vluchtelingenwerk

Ben jij gevlucht uit je land uit vrees voor geweld of erger nog voor je leven? De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe of uit staten waar grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden.

Ons team vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen zodra zij huisvesting hebben in Lelystad totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Een vluchteling die woont in Lelystad moet ook een plaats in de Lelystadse samenleving krijgen. Je zal bekend moeten zijn met de gemeente Lelystad, met diverse instanties in de stad maar ook met de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Wij zorgen ervoor dat aan de praktische basisvoorwaarden is voldaan zodat in Lelystad een eigen leven kan worden opgebouwd. We leren de cliënt welke mogelijkheden de Lelystadse samenleving kan bieden. Maar daarnaast coachen we onze cliënten ook om zelf vaardiger te worden in het oplossen van problemen die zij hebben. Lukt dit niet binnen onze mogelijkheden én die van de cliënt dan zorgen we voor een juiste overdracht naar een van onze partners die wél de noodzakelijke ondersteuning kunnen aanbieden.

Ben je benieuwd wat we allemaal doen voor vluchtelingen? Neem dan contact met ons op. In de kolom hiernaast vind je het telefoonnummer en mailadres. Omdat we iedereen goed willen helpen is het belangrijk dat je eerst een afspraak maakt.