Vluchtelingenwerk

Ben jij gevlucht uit je land en zoek je hulp bij het opbouwen van je leven in Nederland? Dan kan vluchtelingenwerk je hierbij misschien helpen.

Maatschappelijke begeleiding

Ons team vluchtelingenwerk ondersteunt statushouders vanaf het moment van huisvesting in Lelystad tot een jaar daarna. Na het jaar maatschappelijke begeleiding kun je nog bij ons terecht met vragen over gezinshereniging, asielprocedure en verlenging van je verblijfsvergunning.

Plek in de samenleving

Als statushouder moet je ook je plek in de Lelystadse samenleving zien te vinden. Het is handig om te weten welke (lokale) instanties en voorzieningen er zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, huisarts, verzekeringen, de Belastingdienst en de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Leven opbouwen in Lelystad

Wij helpen je om een leven in Lelystad op te bouwen. We leren je welke mogelijkheden de Lelystadse samenleving kan bieden en daarnaast coachen we je om zelf vaardiger te worden in het oplossen van problemen. Lukt dit niet binnen een jaar? Dan zorgen we voor een juiste overdracht naar een van onze partners die daarna de nog noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden.

Ben je benieuwd of we jou ook kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op. In de kolom hiernaast vind je het telefoonnummer en mailadres.