Huisbezoek Ouderen

Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Als Welzijn Lelystad willen we graag een steuntje in de rug bieden en er aan bijdrage dat ouderen op een prettige manier, zo lang zij dit willen zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zetten wij ons in voor het project ‘Huisbezoek ouderen’.

Terugblik

In 2017 is Welzijn Lelystad in op verzoek van de gemeente Lelystad in samenwerking met het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSOL) gestart het bezoeken van ouderen in Lelystad. We hebben ons toen gericht op de zelfstandig wonende ouderen die niet in beeld zijn bij de Sociaal wijkteams. Samen met hen werd gesproken over onderwerpen als zorg, welzijn, wonen en financiën. In de afgelopen jaren zijn honderden ouderen bezocht, veel gaven aan tevreden te zijn met hun geestelijke en lichamelijke gezondheid en hun sociaal netwerk. Toch waren er ook ouderen die kampen met eenzaamheid, verdriet of lichamelijke problemen.

Huisbezoek ouderen

Tijdens het huisbezoek komt een deskundige vrijwilliger op bezoek. Met hen kunnen vragen of eventuele moeilijkheden uit het dagelijks leven besproken worden. Soms kan een luisterend oor het antwoord zijn. Andere hebben misschien de wens om deel te nemen aan een sociale activiteit, behoefte aan praktische ondersteuning of het verlangen weer een oude hobby op te pakken. In deze gevallen wordt er gezamenlijk gekeken naar het zorg- en welzijnsaanbod en hoe hier contact mee gelegd kan worden. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam kunnen nu ook bij een hernieuwde WMO-voorziening de mogelijkheid van een huisbezoek door een vrijwilliger aanbieden.