Huisbezoek Ouderen

Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Als Welzijn Lelystad willen we graag een steuntje in de rug bieden en er aan bijdrage dat ouderen op een prettige manier, zo lang zij dit willen zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zetten wij ons in voor het project ‘Huisbezoek ouderen’.

Terugblik

In 2017 is Welzijn Lelystad op verzoek van de gemeente Lelystad gestart het bezoeken van ouderen in Lelystad. We hebben ons toen gericht op de zelfstandig wonende ouderen die niet in beeld zijn bij de Sociaal wijkteams. In de periode december 2017 tot februari 2019 zijn er meer dan 300 ouderen bezocht. Samen met hen werd gesproken over onderwerpen als zorg, welzijn, wonen en financiën.

De uitkomsten van de gesprekken laten over het algemeen een tevreden groep zelfredzame ouderen zien. Velen staan actief in het leven, gemiddeld geven zij hun lichamelijk en geestelijk gezondheid een ruime voldoende, zij hebben een goed sociaal netwerk en hun schaapjes op het droge. Dit neemt niet weg dat er onder deze groep ook vragen, verdriet en moeilijkheden zijn. Daarnaast zijn er ook enkele ouderen die kampen met eenzaamheid, groot verdriet vanwege het wegvallen van hun naaste of lichamelijke problemen.

Huisbezoek ouderen

Begin dit jaar hebben het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad (OSOL), de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad de handen inéén geslagen en wordt het project gezamenlijk een vervolg gegeven.

Tijdens het huisbezoek komt een deskundige vrijwilliger op bezoek. Met hen kunnen vragen of eventuele moeilijkheden uit het dagelijks leven besproken worden. Soms kan een luisterend oor het antwoord zijn. Andere hebben misschien de wens om deel te nemen aan een sociale activiteit,  behoefte aan praktische ondersteuning of het verlangen weer een oude hobby op te pakken. In deze gevallen wordt er gezamenlijk gekeken naar het zorg- en welzijnsaanbod en hoe hier contact mee gelegd kan worden.

Interesse?

Op aanwijzing van de gemeente Lelystad bezoeken wij een groot aantal zelfstandig wonende 75-plussers. Heeft u nu al behoefte aan een gesprek of valt u net buiten deze doelgroep, maar u heeft wel interesse? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (0320) 707 159.