Huisbezoek Ouderen

Als je ouder wordt en nog zelfstandig woont, kan praktische hulp of advies prettig zijn. Voor het schoonmaken of als er een (medisch) hulpmiddel nodig is, bijvoorbeeld. Onze vrijwilligers komen graag langs om mee te denken en deze praktische problemen op te lossen.

Zij komen thuis op bezoek om samen vragen of eventuele moeilijkheden uit het dagelijks leven te bespreken. Soms is een luisterend oor voldoende. Een andere keer hulp bij deelnemen aan een sociale activiteit, behoefte aan praktische ondersteuning of het verlangen weer een oude hobby op te pakken. In deze gevallen kijken we gezamenlijk naar het zorg- en welzijnsaanbod en hoe hier contact mee kan worden gelegd.