Girls Choice

Girls’ Choice is een interactief bordspel over relaties en seksualiteit voor meisjes. Het spel
laat de meiden op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier praten over relaties en seksualiteit. Het wordt in groepsverband gespeeld, onder begeleiding van een spelbegeleider. In het spel komen vijf thema’s aan bod: seksualiteit en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, jongens, weerbaarheid. Het spel kent vijf verschillende soorten opdrachten: rollenspellen, kennisvragen, persoonlijke vragen, verbale opdrachten en non-verbale opdrachten. Deze opdrachten zijn gericht op kennis, attitude, risicoperceptie en vaardigheden rondom wensen en grenzen, anticonceptiegebruik, genderopvattingen, seksualiteit en relaties.

Voor wie?

Girls’ Choice is bedoeld voor meiden van 10 tot en met 15 jaar die nog niet seksueel actief zijn.

Aantal deelnemers

Plusminus 4 tot 6 leerlingen

Door wie?

Eén trainer samen met mentor/docent

Duur van de training

De drie á vier bijeenkomsten (hangt af van de hulpvraag) duren één lesuur per keer en vinden één keer per week plaats.

Aanmelden

  • Gegevens leerling

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Gegevens ouders/verzorgers