Omgaan met dementie

02 april 2024

Als een partner, ouder of familielid dementie heeft, wil je hier vast meer over weten. In de cursus omgaan met dementie leer je wat het inhoudt en wat het betekent om dementie te hebben. We geven je praktische tips om hiermee om te gaan en voor jezelf te zorgen. Er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers van een partner met dementie en bestaat uit vier bijeenkomsten en een terugkomdag. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.